OSP
Fot. dh Krzysztof Skrzypczak

Ponad 300 tys. zł trafiło do OSP powiatu stargardzkiego

Drony, narzędzia akumulatorowe, kamery termowizyjne, detektory oraz mierniki gazowe będą mogli kupić strażacy z siedmiu podstargardzkich jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Do zachodniopomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych trafi nowy sprzęt i wyposażenie, niezbędne w codziennej służbie. Zakupy, realizowane przez 38 Ochotniczych Straży Pożarnych ze szczecińskiej części województwa zachodniopomorskiego, wesprze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Umowy dofinansowania wręczył na placu przed OSP Przybiernów prezes funduszu Marek Subocz z posłem Leszkiem Dobrzyńskim, nadbryg. Jarosławem Tomczykiem komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz druh Krzysztof Paluch, wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie.

Wsparcie z programu EkoStrażak powoli na zakup m.in.:

  • dronów z kamerą termowizyjną,
  • zestawów narzędzi akumulatorowych ,
  • kamer termowizyjnych,
  • detektorów oraz mierników wielo – i jednogazowych.

Ochotnicze Straże Pożarne w programie EkoStrażak mogą otrzymać dotację do 90% kosztów, maksymalnie 50 tys. zł na jednostkę na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

Umowy dofinansowania odebrali następujący przedstawiciele siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie stargardzkim:

  • w Reptowie, Gogolewie, Dobrzanach – po 50 000 zł,
  • Żarowie – 48 999 zł,
  • Warnicach – 45 844,60 zł,
  • Ińsku 40 138,82 zł
  • oraz Wapnicy 22 500 zł.

Łączny koszt zakupu sprzętu przez 38 jednostki OSP ze szczecińskiej części regionu to prawie 1,94 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w pierwszej edycji programu EkoStrażak przekaże 70 jednostkom OSP z całego regionu łącznie 3 mln zł.

INFORMACJE: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie