WFOS
Fot. WFOS

Powstanie Ekologiczny Zakątek – „Zaczarowany Ogród” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie

W zachodniopomorskich szkołach, m.in. w stargardzkiej dziesiątce, powstaną piękne, pełne kwiatów zielone miejsca do edukacji i odpoczynku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczył na to w sumie 2,4 mln zł dotacji.

– Program Szkolny Eko-Ogród to autorski projekt WFOŚiGW w Szczecinie. Ogłoszony we wrześniu tego roku budżet programu wynosił 1 mln zł. Ze względu na dużą liczbę wniosków zostanie zwiększony do kwoty ponad 2,4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie to 150 tys. zł – mówi Marek Subocz, prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogły otrzymać wsparcie do 9️0% kosztów na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

Pieniądze mogą być przeznaczone na:

  • budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,
  • zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych,
  • budowę ekologicznych info-kiosków,
  • zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych,
  • budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych,
  • budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych,
  • tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia.

Przy SP 10 Stargard powstać ma Ekologiczny Zakątek – „Zaczarowany Ogród”, wart w sumie ponad 164 tys. zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 147 806,12 zł.

INFORMACJE: WFOŚiGW Szczecin