Rafał Zając
Fot. Emilia Chanczewska

Prezydent Stargardu z absolutorium rady miejskiej. „Rozwój gospodarczy jest filarem zrównoważonego rozwoju miasta”

Dzisiejsza sesja rady miejskiej była absolutoryjna. Radni miejscy jednogłośnie udzielili wotum zaufania prezydentowi, przyjmując obszerny Raport o stanie Stargardu 2021.

Na to pracuje sztab ludzi, dziękuję wszystkim współpracownikom, organizacjom pozarządowym, mieszkańcom i państwu radnym, za zaangażowanie w roku 2021, które spowodowało, że mimo iż mierzyliśmy się z różnymi trudnościami, wyzwaniami, rok zamykamy bardzo pozytywnie – podkreślał prezydent Rafał Zając.

W Raporcie o stanie Stargardu 2021 znajdują się:

– informacje na temat funkcjonowania miasta w 2021 roku

– charakterystyka wydatków i dochodów Stargardu

– podsumowanie inwestycji

– działalność oświatową oraz kulturalną

– Stargardzki Budżet Obywatelski

– opis parków przemysłowych

– omówienie polityki społecznej i gospodarki komunalnej

– sprawozdania z działalności miejskich spółek

Rafał Zając podsumowując miniony rok przypominał także, że stargardzki magistrat podczas pandemii koronawirusa był non stop otwarty dla interesantów. Opiniował pracę wszystkich wydziałów, miejskich instytucji, spółek. Omawiał stargardzką kulturę, sport, politykę społeczną.

Mówił też o dynamicznym przyroście nowych miejsc pracy w stargardzkich parkach przemysłowych, których ilość w 2021 roku sięgnęła 8 600. Nie pierwszy raz powtarzał, że rozwój gospodarczy jest filarem zrównoważonego rozwoju miasta.

W Stargardzie w 2021 r. dochody ogółem wyniosły prawie 395 000 000 zł. W ramach dochodów własnych najważniejszą pozycję stanowiły dochody z podatków i opłat. Nasze wydatki ogółem to niemal 382 000 000 zł. Ubiegły rok zakończyliśmy z nadwyżką w budżecie, prawie 13 000 000 zł – podsumowuje stargardzki magistrat.