Podleśna rondo
Fot. Grzegorz Drążek

Rondo Unii Europejskiej w Stargardzie

Nowe rondo, u zbiegu ulic Podleśnej i Orzeszkowej w Stargardzie, będzie miało nazwę Unii Europejskiej. Taką decyzję większością głosów podjęła na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Stargardzie.

– Nowe rondo jest częścią obwodnicy północnej Stargardu – przypomina stargardzki magistrat. – To duży projekt, który zdecydowanie usprawnia ruch drogowy w mieście, ale także zwiększa bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Pierwszy fragment kosztował 10 000 000 zł. W planach jest już budowa kolejnego odcinka, od ulicy Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej. Jednocześnie projektujemy też fragment trzeciego, w ciągu ul. Hanzeatyckiej, od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego.

Miejscy urzędnicy ze Stargardu uważają, że nawiązanie w nazwie ronda w Stargardzie do Unii Europejskiej jest podkreśleniem tego, jak duże znaczenie dla rozwoju miasta mają unijne pieniądze.

– Dzięki środkom unijnym Stargard od lat realizuje wiele inwestycji i programów wsparcia mieszkańców o różnych potrzebach – czytamy w dzisiejszej informacji na stronie internetowej miasta Stargard. – Tylko w latach 2014-2020 miasto zawarło ponad 50 umów i pozyskało prawie 130 000 000 zł. Pieniądze z UE pozwoliły zbudować i wyremontować drogi, rozwijać sieć ścieżek rowerowych, stworzyć AquaStar w zmodernizowanym budynku pływalni i zaproponować mieszkańcom zupełnie nową rozrywkę w Stargardzkim Centrum Nauki FILARY. Fundusze unijne pomogły zrewitalizować planty, wyposażyć Książnicę Stargardzką w nowoczesny sprzęt, wyremontować kamienice Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i usuwać ze Stargardu piece na paliwo stałe. Lista działań zrealizowanych dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej jest naprawdę bardzo długa i ciągle dodajemy do niej kolejne projekty i inwestycje.

Rondo w Stargardzie, które właśnie otrzymało nazwę Unii Europejskiej, nie jest jednak całkowicie europejskie. Miasto otrzymało na budowę odcinka obwodnicy północnej od ulicy Składowej do Orzeszkowej dofinansowanie z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o czym świadczy umieszczona na tym rondzie tablica. Wyniosło ono około 6,5 mln zł, a wartość całej inwestycji to niespełna 10,9 mln zł. Pierwszy z trzech miejskich odcinków obwodnicy północnej Stargardu jest od kilku tygodni otwarty dla ruchu.

Podleśna rondo tablica
Fot. Grzegorz Drążek

O nazwanie ronda w Stargardzie rondem Unii Europejskiej wnioskował mający zdecydowaną większość w radzie miejskiej Klub Samorządowy Radnych Rady Miejskiej w Stargardzie. Pod wnioskiem podpisał się jego przewodniczący Czesław Kwiatkowski.