GOPS Rynek Staromiejski
Fot. Grzegorz Drążek

Stargardzki GOPS przenosi się z Rynku Staromiejskiego…

…na ulicę Bydgoską. Od najbliższego poniedziałku, 24 lipca 2023 roku. Na jego miejsce powstanie Biuro Obsługi Interesanta.

GOPS
UG Stargard

Jak wynika z informacji otrzymanej przez Stargard.News z Urzędu Gminy Stargard, Gmina Stargard 23.10.2020 r. przejęła nieodpłatnie, w drodze darowizny od Skarbu Państwa, użytkowe pomieszczenia na I i II piętrze budynku przy Bydgoskiej 63 w Stargardzie, na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomieszczenia te, z uwagi na stan techniczny oraz konieczność dostosowania do nowej funkcji, zostały wyremontowane i będą przeznaczone dla potrzeb GOPS.

Zmiana siedziby wpłynie na poprawę funkcjonowania jednostki poprzez scentralizowanie wszystkich działów w jednym obiekcie. Spowoduje to usprawnienie działania jednostki, a także wpłynie na poprawę standardu i jakości obsługi interesantów oraz przyczyni się do odpowiedniej realizacji nałożonych na gminę zadań – informuje Stargard.News Dorota Mazur, zastępczyni wójta Gminy Stargard. – W przejętych pomieszczeniach siedzibę będzie miał także Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard, który obecnie działa w wynajmowanych pomieszczeniach, w budynku przy ulicy Pierwszej Brygady 35.

Godziny pracy GOPS zostają bez zmian. Będzie działał w godzinach 7:30 – 15:30.

– Pomieszczenie wykorzystywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Rynek Staromiejski 5 zostanie przeznaczone do użytkowania przez Gminę Stargard, m.in. na uruchomienie Biura Obsługi Interesanta – wyjaśnia Dorota Mazur.