Fot Grzegorz Drążek

Stargardzkie ulice dawniej i dziś część 2. Limanowskiego

W naszym historycznym cyklu pokazujemy ulice w Stargardzie przed laty i obecnie. Dzisiaj ulica Bolesława Limanowskiego. Na fotografiach widać ten sam fragment ulicy około 100 lat temu i dzisiaj.

W cyklu „Stargardzkie ulice dawniej i dziś” pokazujemy jedno ujęcie danej ulicy na dwóch fotografiach. Jedno zdjęcie jest sprzed lat, drugie teraźniejsze. Na obu jest ten sam fragment ulicy. Tym razem wybraliśmy do pokazania i porównania ulicę Bolesława Limanowskiego. Widok jest od strony ulicy Okrzei. Patrzymy w kierunku obecnej Szkoły Podstawowej nr 3.

Fotografia historyczna przedstawia ulicę Limanowskiego w latach 1905-1925. Obecne zdjęcie dzieli więc około 100 lat. W czasach niemieckich Stargardu ulica ta nosiła nazwę Schulstrasse i Schroederstrasse. Po II wojnie światowej, w różnych okresach, funkcjonowały dwie nazwy: 1 Maja i Limanowskiego.

Na fotografii sprzed lat widać niezabudowany teren po prawej stronie ulicy. Obecnie stoją tam budynki mieszkalne, jest także parking dla samochodów. 100 lat temu parking nie był potrzebny. Wtedy po Stargardzie jeździły wozy konne, co uwiecznione zostało na przedstawionej tutaj fotografii sprzed lat.

Cykl „Stargardzkie ulice dawniej i dziś” przygotowujemy wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, które udostępniło nam do publikacji historyczne fotografie i pocztówki ze swoich zbiorów.