Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka 2023. Można już zgłaszać potrzebujące rodziny!

Liderka stargardzkiej Szlachetnej Paczki, ogólnopolskiej akcji charytatywnej polegającej na przygotowywaniu świątecznych podarunków najbardziej potrzebującym, Paulina Łagiewka, zaprasza do składania zgłoszeń.

Paulina Łagiewka przypomina: W ramach Szlachetnej Paczki już od wielu lat pomagamy najbardziej potrzebującym. Szlachetna Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia się w Rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudno dostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania utrudniającego podjęcie pracy.

Paulina Łagiewka
Paulina Łagiewka, fot. Emilia Chanczewska

Może znasz kogoś, kto doświadcza takiej biedy. Może wśród Twoich sąsiadów, znajomych, osób, z którymi rozmawiasz w ośrodku zdrowia lub na szkolnym korytarzu jest ktoś, komu Szlachetna Paczka mogłaby pomóc? Już dziś możesz zgłosić taką osobę lub rodzinę do Szlachetnej Paczki!

Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej, a oryginał dokumentu podpisanego przez przedstawiciela rodziny przesłać pocztą. Wszystkie informacje są TUTAJ.

– Osoby potrzebujące nie mogą zgłaszać się do Szlachetnej Paczki osobiście, ale to właśnie ty możesz być pośrednikiem pomiędzy potrzebującymi, a Paczką! – informuje Paulina Łagiewka, liderka rejonu Szlachetnej Paczki w Stargardzie.