Biletomat

Na stacji w Stargardzie i nie tylko staną biletomaty

Rozstrzygnięty został przetarg Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny na dostawę 44 biletomatów. 5 z nich stanie w regionie stargardzkim. Na stacji kolejowej w Stargardzie, Grzędzicach, Miedwiecku i 2 w Reptowie.

Firma MERA-SERWIS SGL sp. z o.o., która wygrała przetarg na dostawę i montaż biletomatów na wszystkie przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, pokazała pierwsze wizualizacje planowanych do zamontowania urządzeń. Biletomaty będą nie tylko dostarczać tradycyjne bilety papierowe, ale także obsługiwać karty aglomeracyjne. Posłużą przede wszystkim tym, którzy koleją jeżdżą okazjonalnie oraz turystom odwiedzającym nasz region.

Biletomat

Biletomaty mają być bardzo nowoczesne. Będą nie tylko dostarczać tradycyjne bilety, ale także obsługiwać karty aglomeracyjne, umożliwiać płatności kartami płatniczymi, czy systemami typu BLIK. Każde urządzenie będzie także akceptować płatności zbliżeniowe, np. smartwatchami.

Jesteśmy świadomi, że coraz większa grupa pasażerów transportu publicznego w Polsce wybiera zakup biletów poprzez rozwiązania zdalne, głównie przez ogólnodostępne aplikacje komercyjne oraz te dostarczane przez organizatorów i zarządców transportu – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor Biura SSOM. – Niemniej nie możemy dopuścić do sytuacji, by osoby wykluczone cyfrowo bądź turyści, którzy w naszym regionie są ważną grupą docelową, nie mogli skorzystać z usług Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Dworzec Stargard
Fot. Grzegorz Drążek. Kasy biletowe na stargardzkim dworcu kolejowym są czynne od godziny 5.45 do 19.30.

MERA-SERWIS SGL wygrała przetarg przeprowadzony przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, lidera projektu Budowy SKM, oferując dostawę 44 urządzeń za kwotę 2,984 miliona złotych brutto. Konkurencyjna oferta była prawie trzy razy wyższa.

Zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego a MERĄ –SERWIS SGL umowa na dostawę i montaż biletomatów jest jednym z elementów projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

INFORMACJE I GRAFIKI: SKM Szczecińska Kolej Metropolitalna

Szczecińska Kolej Metropolitalna – Realizowany projekt systemu szybkiej kolei miejskiej, łączącej szczecińskie osiedla Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz Policami, Goleniowem, Stargardem i Gryfinem, który wykorzystywałby istniejący układ torów kolejowych i stacji. SKM stanowić będzie wraz ze skomunikowanymi węzłami przesiadkowymi główną oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Tworząc zintegrowany z innymi gałęziami transportu publicznego (tramwaje autobusy) oraz indywidualnego (parkingi P&R, B&R) system kolejowych połączeń, zapewni szybkie, wygodne i bezpieczne przemieszczanie się w obrębie SOM. Projekt współfinasowany z UE.