S6 Zrealizowane przez Budimex na Pomorzu
S6 Zrealizowane przez Budimex na Pomorzu

Wiadomo, kto wygrał przetargi na najważniejsze odcinki drogi S10 Szczecin – Piła

Oferty firmy Budimex na 5 kluczowych odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła zostały uznane za najkorzystniejsze przez zamawiającego, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Łączna długość tych odcinków wyniesie 74 kilometry, co stanowi ponad 70 procent długości nowej trasy ekspresowej ze Stargardu do Piły.

Inwestycja będzie realizowana w formule Projektuj i Buduj.

Ponad 100 km nowej drogi ekspresowej

S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Wydana w lipcu ubiegłego roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ostateczna i określiła przebieg trasy. Nowa droga ekspresowa S10 będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec.

Nowa trasa połączy się z już istniejącą obwodnicą Wałcza, a dalej S10 będzie biegła na południe od istniejącej DK10. Na węźle Piła Północ – przyszłym połączeniu S10 i S11 – zakończy się odcinek Stargard – Piła. Na trasie przewidziano budowę jedenastu węzłów drogowych. Powstanie też pięć par Miejsc Obsługi Podróżnych i dwa Obwody Utrzymania Drogi.

Ze Szczecina do Torunia w 2023 roku

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak
transportowy na północ od autostrady A2.

Budimex złożył najkorzystniejsze oferty na odcinki:

Odcinek 8: Węzeł Witankowo – Węzeł Piła Północ – 13 km
Wartość oferty: 586 422 080 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Odcinek 7: Piecnik – Wałcz Zachód – 16 km
Data informacji: 19.02.2024
Wartość oferty: 448 960 288 zł netto
Termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych
Okres gwarancji: do 15 lat, okres rękojmi: 60 miesięcy

Odcinek 6: Węzeł Łowicz Wałecki – Węzeł Piecnik – 15 km
Wartość oferty: 437 439 230 zł netto
Termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych
Okres gwarancji: do 15 lat, okres rękojmi: 60 miesięcy

Odcinek 5: Węzeł Cybowo – Węzeł Łowicz Wałecki – 16 km
Wartość oferty: 492 089 901 zł netto
Termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych
Okres gwarancji: do 15 lat, okres rękojmi: 60 miesięcy

Odcinek 2: Węzeł Stargard Wschód – węzeł Suchań – 14 km
Wartość oferty: 366 166 760,93 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony
Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Oferty Budimex S.A. zostały ocenione najwyżej w postępowaniach przetargowych, co świadczy o zaufaniu i uznaniu dla doświadczenia oraz kompetencji firmy w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Należy zaznaczyć, że mimo wysokiej oceny ofert, postępowania przetargowe dotyczące oceny ofert nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone.

S6 Zrealizowane przez Budimex na Pomorzu
S6 Zrealizowane przez Budimex na Pomorzu

BUDIMEX SA jest spółką z ponad 50-letnią tradycją, która zrealizowała tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły jej zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jest obecna także na rynku zagranicznym. Zwiększa zaangażowanie w sektorze obsługi nieruchomości i obiektów infrastruktury oraz gospodarki odpadami.

INFORMACJA PRASOWA BUDIMEX