Polska Grupa Badawcza wieczór wyborczy
Polska Grupa Badawcza

Wieczór wyborczy i wyniki exit poll 15 października na Stargard.News

Ogólnopolska Grupa Badawcza 15 października przedstawi wyniki exit poll wyborów parlamentarnych. Wieczór wyborczy OGB, podczas którego wyniki te zostaną podane, będzie można oglądać w naszym serwisie.

Ogólnopolska Grupa Badawcza zaprosiła do współpracy portale lokalne w całej Polsce. Jeśli chodzi o Stargard i powiat stargardzki współpracę zaproponowała naszemu serwisowi. W niedzielę, 15 października będzie można u nas obejrzeć wieczór wyborczy i poznać wyniki exit poll wyborów parlamentarnych.

– W zamian za udostępnienie naszego wieczoru wyborczego na głównych stronach lokalne portale już o 21.00 będą mogły zaprezentować swoim czytelnikom wyniki: zarówno procentowe poparcie partii, jak i podział mandatów w ich okręgach – mówi Łukasz Pawłowski, Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. – Co warte podkreślenia, z każdym portalem współpracujemy na zasadach wyłączności w danym mieście czy powiecie. Oprócz wyników głównych portale otrzymają od nas także dane, takie jak preferencje wyborcze w ich okręgu z podziałem na wiek, płeć, wykształcenie, a także wyniki Early Late Poll przygotowane dzięki obserwatorom OGB, którzy będą obecni w komisjach wyborczych w trakcie liczenia głosów. Nasza “Lokalna Sieć Wyborcza” będzie mogła na równi konkurować z największymi mediami w Polsce.

Wieczór wyborczy i pierwsze wyniki sondażowe będzie można śledzić na naszym portalu i na fanpejdżu Facebook/Stargard.News

Dodatkowo portale będą mogły korzystać z materiałów graficznych i wideo przygotowanych przez OGB.

Ogólnopolska Grupa Badawcza

Dla każdego z regionów przygotowane zostaną także dodatkowe sondaże, niekoniecznie dotyczące wyborów parlamentarnych. Jeden z takich sondaży dotyczyć będzie Stargardu.