backer projekt

Wielka rozbudowa firmy Backer w Stargardzie

Szczeciński oddział firmy PTB NICKEL na działce o powierzchni 28 049 m kw. rozbuduje i zmodernizuje stargardzki zakład Backer OBR. Wybuduje halę magazynową i produkcyjną o łącznej powierzchni 2551 m kw., budynek socjalny (1441 m kw.) i biurowy (308 m kw.). Przebuduje strefę wejściową, wybuduje sprężarkownię i maszynownię ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 1095 m sześc.

– Nasz dorobek, zrealizowane przedsięwzięcia i zdobyte doświadczenie przyczyniły się do wyboru PTB NICKEL na generalnego wykonawcę hali magazynowej i produkcyjnej dla Backer OBR, firmy która od ponad 30 lat związana jest z lokalnym rynkiem – informuje PTB NICKEL. – Obszarem działania naszego klienta jest projektowanie, produkcja, sprzedaż i rozwój elektrycznych oporowych elementów grzejnych, urządzeń grzewczych, wiązek kablowych i systemów sterowania oraz produkcja rezystorów mocy. Dzisiaj Backer OBR, działając w strukturach szwedzkiego koncernu NIBE, mając 1500 osobową załogę, swoje wyroby sprzedaje na rynkach całego świata.

Inwestycja przy ulicy Skandynawskiej w Stargardzie (w pobliżu 15 Południka) będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co znaczy, że PTB NICKEL będzie w całości odpowiedzialna za przygotowanie projektu wykonawczego, na podstawie którego zrealizuje przedmiot umowy.

– W ramach umowy z Backer OBR, na działce o powierzchni 28.049 m² w Stargardzie, rozbudujemy i zmodernizujemy istniejący tam zakład. Naszym zadaniem będzie budowa hali magazynowej i produkcyjnej o łącznej powierzchni użytkowej 2.551 m², budynku socjalnego o powierzchni użytkowej 1.441 m² i budynku biurowego o powierzchni użytkowej 308 m²; a także przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sprężarkowni i maszynowni wraz z zbiornikiem retencyjnym o pojemności 1.095m3 – informuje PTB NICKEL. – Obiekt będzie ogrzewany i klimatyzowany przy pomocy gruntowych pomp ciepła produkcji NIBE o łącznej mocy 300 kW, dodatkowo wspomagany agregatem wody lodowej. W ramach inwestycji, istniejące instalacje grzewcze zostaną zmodernizowane do możliwości chłodzenia, a stojące już obiekty zostaną wyposażone w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła.

Informacje i zdjęcie: Oddział PTB NICKEL w Szczecinie