Inspekcja Transportu Drogowego
Fot. WITD Szczecin

Wiózł na zdezelowanej przyczepie drewno. Dostał mandat, stracił prawko

Inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na drodze ekspresowej S3 zatrzymali w okolicach Kunowa do kontroli ciężarówkę z przyczepą. Kierowana była przez właściciela firmy, który przewoził ładunek drewna w stosach.

Podczas kontroli (przeprowadzonej w dniu 31 października 2022 roku) okazało się, że kierujący w chwili zatrzymania nie rejestrował na karcie kierowcy czasu jazdy, gdyż jak wyjaśnił nie miał nigdy karty kierowcy.

Kontrolowany ponadto nie okazał wypisu z licencji lub zezwolenia wymaganego przy wykonywaniu krajowego przewozu drogowego rzeczy.

Od powyższych naruszeń większą grozę budził stan techniczny przyczepy. Liczne pęknięcia podłużnic ramy groziły rozpadnięciem się pojazdu obciążonego ładunkiem. Inspektorzy stwierdzili też niesprawny układ hamulcowy oraz oświetlenie przyczepy. Wystające uszkodzone elementy nadwozia groziły dodatkowymi uszkodzeniami w razie kolizji czy wypadku.

Ciężarówka nie miała jednej z tablic rejestracyjnych, a sprawdzenie w systemie CEPIK wykazało brak ważnych okresowych badań technicznych, zarówno w pojeździe jak i w przyczepie. Oględziny pojazdu wykazały, że tachograf nie miał aktualnej kalibracji. Mając na uwadze szereg nieprawidłowości, wszczęto postepowanie administracyjne zagrożone wysoką karą finansową. Na kierującego nałożono mandat karny za niewłaściwe zabezpieczenie ładunku, a za jazdę bez karty zatrzymano mu prawo jazdy na 3 miesiące.

Kierującemu zakazano poruszania się ciężarówką z przyczepą ze względu na brak karty kierowcy. Zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów, zakazano dalszego użytkowania przyczepy na drodze publicznej z uwagi na stwierdzone usterki niebezpieczne. Nakazano poprawę mocowania i rozłożenia ładunku na ciężarówce. Jednocześnie nakazano rozładunek drewna z przyczepy w celu umożliwienia usunięcia jej z drogi na lawecie.

INFORMACJE I ZDJĘCIA: Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego w Szczecinie