schron
Schron znajdował się na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Strażniczej, fot. Internautka Anna

Wyburzono schron na starówce w Stargardzie

Dawny schron przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Strażniczej został zlikwidowany. Powodem był zły stan techniczny. Gdzie w Stargardzie są schrony sprawdzić można w aplikacji „Budowle ochronne” 2.0 PSP.

Dziś rozebrano schron przeciwlotniczy przy ul. Strażniczej – poinformował nas stały Czytelnik w czwartek 13 kwietnia br. przypominając na zdjęciach, że wcześniej schron był zabezpieczony dookoła drewnianym rusztowaniem. Jak ustaliliśmy w Urzędzie Miejskim, terenem na którym znajdował się schron, administruje spółdzielnia mieszkaniowa. Poprosiliśmy więc SM o informację w tej sprawie.

– Prace rozbiórkowe ukrycia zostały przeprowadzone na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, zezwalającej na ich przeprowadzenie. Decyzję tę poprzedziła ekspertyza budowlana, z której wynikało, że obiekt jest nieprzydatny z uwagi na jego zły stan techniczny – informuje Ewa Pilarczyk, zastępczyni prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie. – Ponadto nie spełniał warunków jakim powinny odpowiadać budowle ochronne zgodnie z częścią I załącznika do wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4.12.2018 roku w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. 

Jak dodaje pani prezes z SM, wojewoda zachodniopomorski, po przeprowadzonej analizie i ocenie przekazanej mu dokumentacji eksperckiej, stwierdził „trwałą nieprzydatność obiektu” i zezwolił na jej wykreślenie z powiatowej i miejskiej ewidencji budowli ochronnych.

Warto przy okazji dodać, że jesienią ubiegłego roku Państwowa Straż Pożarna w całym kraju prowadziła inwentaryzację schronów i miejsc ochrony ludności cywilnej. W jej wyniku powstała aplikacja „Budowle ochronne” 2.0 PSP – interaktywna MAPA służąca do wyszukiwania najbliższego miejsca schronienia.

mapka