291468495 1018645332172795 7154587336706403783 n

Z redakcyjnej poczty: Błędy przy przebudowie wiaduktów w Stargardzie

Dziś do redakcji Stargard.News przyszedł list od stargardzianina Edwarda Kormańskiego, który w 2014 roku starał się o urząd prezydenta miasta. Porusza w nim kwestie związane z remontami wiaduktów. Publikujemy w całości, pomijając jedynie dopisek skierowany do artysty Artura Andrusa.

W związku z faktem, że częściowo odbudowane wiadukty w Stargardzie nad ul. Składową i nad ul. Wyszyńskiego – Szczecińska uwidoczniły wiele błędów, prosi się Najwyższą Izbę Kontroli, Min. Środowiska i Min. Obrony Narodowej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.


W przypadku wiaduktu nad ul. Składową, powstała konieczność obniżenia jezdni o 0,8 m ponieważ będzie odcinkiem drogi krajowej obwodnicy północnej Stargardu łączącej DK 20 i DK 10 realizowanego przez GDDKiA i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wymagana skrajnia powinna wynosić 4.7 m (obecna ma 3,9 m). Obniżenie jezdni wzbudza wiele kontrowersji.


Po pierwsze: jak to wpłynie na wytrzymałość podpór wiaduktu, oraz czy projekt wiaduktu uwzględnia dodatkowe obniżenie terenu i przestrzega Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (§ 56 Podpory wiaduktów nad drogami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie?

Po drugie: czy uwzględniono fakt, że jest to teren zalewowy, który może utrudnić zapewnienie ciągłości przejazdu po obniżeniu jezdni (co potwierdza szef sztabu kryzysowego woj. Zachodniopomorskiego Marszałek Olgierd Geblewicz, Prezydent Stargardu R. Zając, PSP w Stargardzie i ZDP w Stargardzie). Obecnie (przed obniżeniem) pomimo suszy tam stoi woda.

Drugim problemem jest przyjęta technologia przebudowy wiaduktów. Otóż Min. infrastruktury w piśmie DTK-5.4605.64.2021 z 04 kwietnia 2022 r. długotrwałe zamknięcie przejazdów tłumaczy koniecznością całkowitej przebudowy przyczółków. Otóż przebudowywane podpory nad ul. Składową są w odległości ponad 20 metrów od siebie, a szerokość biegnącej tam drogi nie przekracza 6 metrów. A więc jest możliwość budowy podpór bez konieczności zamknięcia przejazdu, co oprócz zmniejszenia zakorkowania miasta znacznie wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych spalin do atmosfery i zmniejszy smog w mieście. Również dużo miejsca jest w obrębie wiaduktu w ul. Wyszyńskiego – Szczecińska.

Przebudowa wiaduktów trwa już kilka lat, więc dlaczego wybrano tak przestarzałą technologię budowy paraliżującą i zatruwającą miasto?

Dodatkowym problemem jest przebudowywany wiadukt nad ul. Wyszyńskiego – Szczecińska, która jest główną arterią komunikacyjną miasta. Stargard od wielu lat przygotowywał tę magistralę do wymogów nowoczesnej infrastruktury drogowej budując jezdnie dwukierunkowe, dwujezdniowe. Wąskim gardłem dla tej arterii, był wiadukt z lat czterdziestych. Przebudowę tego wiaduktu blokowały: brak dostatecznych funduszy, porozumienie z koleją oraz sprostanie obowiązującym wymogom zawartych w Rozporządzeniu MTiGW (Dz. U. 1998.151.987 i Dz.U. 2016.124), wsparte strategicznym znaczeniem obiektów inżynieryjnych dla MON.

A więc dlaczego nie uwzględniono budowy wiaduktu szerszego, uwzględniającego przygotowaną infrastrukturę drogową? Ponadto dlaczego MON wyraził zgodę na obniżenie skrajni do 4 m dla głównej drogi Stargardu (przy czym wiadukt bezpośrednio graniczy ze stromym zjazdem od strony Szczecina)?

Warto przypomnieć, że dzięki projektowi CUPT z 28.XII.2018r. pomocy UE z funduszu spójności w ramach instrumentu finansowego POIiŚ i CEF powstał program „Łącząc Europę”. Ten program z projektu 41054 obejmuje przebudowę linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin. Jego wartość wynosi 495300118 Euro, z czego 407 532 937 Euro jest dofinansowane z UE. Na tym odcinku budowy jest wykonywane wiele różnych prac związanych z nowoczesną i bezpieczną eksploatacją linii kolejowej E59. Między innymi projekt obejmuje przebudowę czterech wiaduktów w Stargardzie. Ze względu na zachowanie ciągłości ruchu kolejowego przyjęto wykonanie lewej nitki torowej i obecnie już można oceniać dwa wiadukty nad ul. Składową i nad ciągiem ul. Wyszyńskiego – Szczecińska.

(…)

Otrzymują: Premier Mateusz Morawiecki, Prezes NIK Marian Banaś, Min. Infrastruktury A. Adamczyk, Min. Obr. Nar. Mariusz Błaszczak, Min. Środowiska Michał Woś Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego O. Geblewicz, Europoseł B. Arłukowicz, Poseł Michał Szczerba, Poseł Dariusz Joński, Poseł M. Jach, Prezydent Stargardu R. Zając, Prezes PiS, Przewodniczący PO, Prezes PSL, Przewodniczący SLD, TVN 24, Artur Andrus, Zarząd Pow. Stargard, ZDP Stargard, PSP Stargard, Mieszkańcy Stargardu.

Edward Kormański, Stargard