Pakulski Cezary
Fot. KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

Zdrowiu na RATUNEK – dajmy szansę wiedzy i doświadczeniu

W trakcie rozmów i prezentacji w tegorocznych wyborach kandydatów do Sejmu RP, prowadzonych w Stargardzie, jak i na terenie Powiatu Stargardzkiego, zapytany został i poproszony do tzw. tablicy dr hab. n. med. Cezary Pakulski – Kandydat KKW TRZECIA DROGA – Polska 2050 Szymona Hołowni.

Do Sejmu kandyduje Pan jako mieszkaniec Szczecina. Co ma Pan do zaproponowania mieszkankom i mieszkańcom Stargardu i Powiatu Stargardzkiego?

Gdyby skuteczne reprezentowanie Stargardu w Sejmie miało zależeć od tego, czy ktoś tu mieszka i płaci podatki, to w jakimś sensie spełniam ten warunek, bo jestem właścicielem nieruchomości w Parlinie, w Gminie Stara Dąbrowa. Tyle że wiemy, że adres zamieszkania kandydata czy kandydatki do Sejmu nie daje żadnych gwarancji co do jakości i zaangażowania pracy późniejszego posła czy posłanki na rzecz jakiejś społeczności. Mieszkańcy miasta Stargard i powiatu stargardzkiego wiedzą o tym chyba najlepiej. We wszystkich dotychczasowych kadencjach, Stargard i powiat stargardzki były reprezentowane w Sejmie i Senacie, ale czy to była faktyczna reprezentacja interesów lokalnej społeczności? Tu musicie sobie Państwo sami udzielić odpowiedzi. W kampanii do Sejmu RP o Stargardzie mówi chyba tylko 5 kandydatek i kandydatów, wśród nich jestem m.in. ja. Żeby poznać rzeczywiste intencje kandydatek i kandydatów powinniśmy sprawdzić, czy i w jaki sposób na rzecz Ziemi Stargardzkiej pracowali do tej pory i w jaki sposób zamierzają reprezentować stargardzką społeczność lokalną po uzyskaniu mandatu do Sejmu.

Cenne spostrzeżenie, a właśnie, czy Pan posiada jakieś dotychczasowe związki ze Stargardem i czy może Pan wymienić swoje dotychczasowe dokonania?

W Stargardzie mam przyjaciół z czasów V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej, wspólnie prowadzonych specjalizacji lekarskich. Obecnie ściśle współpracuję z Oddziałem Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala w Stargardzie. We wszystkich możliwych gremiach podkreślam, że jest to najlepiej dzisiaj funkcjonująca jednostka lecząca rehabilitacją i fizjoterapią nie tylko w naszym regionie. I dzieje się tak pomimo fatalnych warunków lokalowych. Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej jest jedną z najlepszych wizytówek miasta Stargardu i całego regionu. Jako konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej uczestniczyłem w procesie planowania i tworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu w Stargardzie. Tu oczywiście jedynie wspierałem dr Jana Kalinowskiego, który medycynę ratunkową w stargardzkiej ochronie zdrowia tworzył, później rozwijał i pielęgnował, ale bez mojego wsparcia byłoby to znacząco trudniejsze. Wreszcie, miałem swój udział w projekcie Fundacji „Z nami bezpieczniej”, dzięki której w Stargardzie i w okolicach, również w autobusach komunikacji miejskiej są ulokowane defibrylatory. Konsultowałem i wspierałem ten projekt jak i wszystkie działania temu towarzyszące, takie jak np. wspólne z wolontariuszami i działaczami Fundacji przeszkolenie prawie 11 tysięcy osób w zakresie pierwszej pomocy z użyciem AED po Nagłym Zatrzymaniu Krążenia. Cały projekt budowy Publicznej Sieci Defibrylacji zaowocował namówieniem do współpracy także lokalnych przedsiębiorców i urzędy oraz organy administracji publicznej, tutaj np. Sąd Rejonowy w Stargardzie wraz z jego oddziałem zamiejscowym w Pyrzycach. Osobiście szkoliłem też i wzbogacałem wiedzę fachową zarówno członków zarządu Fundacji jak i jej grono sympatyków i wolontariuszy. Dzisiaj osoby te są certyfikowanymi Instruktorami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W sieci działa ponad 40 AED tylko w strefie miejskiej, 7 sztuk ulokowanych jest w autobusach MPK. Do akcji włączyły się także Spółki miejskie, PEC Sp. z o.o. i MPGK Sp. z o.o. oraz lokalni przedsiębiorcy. Sieć i jej zasoby są stale rozbudowywane.

To może kilka słów o przyszłości, gdyby wybory do Sejmu zakończyły się Pana sukcesem. Czy i w jaki sposób zamierza Pan reprezentować miasto Stargard i powiat stargardzki? Uzyska Pan mandat i co dalej ? Jest Pan przecież przede wszystkim mieszkańcem Szczecina.

Stargard to pod względem wielkości i liczby mieszkańców drugie po Szczecinie miasto na Pomorzu Zachodnim i należy się mu godna reprezentacja w Sejmie, ale również w regionie. Dlatego właśnie w Stargardzie zamierzam otworzyć swoje pierwsze i to najważniejsze biuro poselskie. Uważam Stargard za miasto sukcesu gospodarczego, który to sukces jest trudny do skonsumowania i wykorzystania. Pomimo dotychczasowej obecności w Sejmie reprezentantów miasta i regionu, politycznie miasto wciąż pozostaje na marginesie i nie może rozkwitnąć. Fakt posiadania już dzisiaj Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii i Stargardzkiego Parku Przemysłowego daje szansę kolejnego skoku gospodarczego. Wystarczy uporządkować przepisy podatkowo-skarbowe, ograniczyć fiskalne zapędy państwa i postawić na rozwój tej drobnej i tej średniej przedsiębiorczości. Dać przedsiębiorcom realną szansę rozwoju, a jutro gospodarcze Stargardu będzie mogło być jeszcze lepsze. I nie mam tu na myśli wyłącznie rozwoju ściśle gospodarczego, ale również na przykład szerokie możliwości rozwoju przemysłu związanego z turystyką i rekreacją. Ciągle niezagospodarowana strefa Jeziora Miedwie czy rzeki Iny, jak i okolicznych jezior w Grabowie, Marianowie czy częściowo w Ińsku.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypilnowanie równoważnego dostępu do środków budżetowych i unijnych dla właśnie takich regionów jak Stargard i Powiat Stargardzki. Kapitalnym przykładem jest tu dostęp do środków finansowych na rozwój infrastruktury opieki zdrowotnej w regionie i pozyskanie kadr medycznych. Jestem lekarzem i bezpieczeństwo zdrowotne oraz równomierny dostęp do świadczeń ochrony zdrowia dla mieszkańców wsi i mniejszych miast jest i będzie dla mnie w przyszłości szczególnie ważne.

Cezary Pakulski
Cezary Pakulski
Fot. KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe

Jestem autorem programów medycznych dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Znaczna część programu, który po wyborach będzie podstawą prowadzenia polityki zdrowotnej przez PL2050SzH to efekty mojej pracy. Wsparcie szpitali powiatowych, dostępna opieka zdrowotna w gminie i w powiecie, ginekolog blisko kobiety, utworzenie lokalnych domów zdrowia i poradni wieku dojrzałego (65plus), skuteczna opieka zdrowotna dla seniorek i seniorów, domy seniora w każdym powiecie i kluby seniora w każdej gminie, system wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego w każdym wieku, zdrowie kobiety i ograniczenie zjawiska nadumieralności mężczyzn, to te lokalnie najważniejsze. Uważam, że Stargard jest najlepszym miejscem dla ich realizacji. Pozostaję w dość regularnym kontakcie z dyrektorem szpitala Panem Krzysztofem Kowalczykiem i mogę potwierdzić, że w przypadku ochrony zdrowia programowo łączy nas wiele wspólnych spraw.

Szpital w Stargardzie musi mieć finansowe możliwości rozwoju. Finanse pozwolą na stworzenie jeszcze lepszej wizji rozwoju szpitala, a wizja przyciągnie do szpitala nowych, koniecznych pracowników medycznych i niemedycznych. Bardzo się cieszę z pozyskanych przez szpital środków na prace remontowo usprawniające oddziału ratunkowego i zakup nowego tomografu komputerowego. Dla Pani Starosty Stargardzkiego, Pani Iwony Wiśniewskiej i Pana Dyrektora Szpitala Krzysztofa Kowalczyka wielkie gratulacje za skuteczność. Tyle że to wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb placówki i pacjentów. Dzisiaj zadaniem szczególnie ważnym jest zaplanowanie rozwoju stargardzkiej rehabilitacji. Już mówiłem, jak wysoko cenię sobie fachowość osób tu pracujących, leczących i wspierających powrót do samodzielności osób ciężko chorych i ciężko rannych. To szczególnie ważna praca i ważne zadania.

Pamiętajmy, że każda i każdy z nas, dzisiaj cieszący się dobrym zdrowiem, jutro może zacząć wymagać kompleksowej i wysokiej jakości rehabilitacji i innych działań usprawniających. Tym bardziej martwią mnie informacje o możliwych kadrowych trudnościach jednostki, które mogłyby skutkować smutnymi konsekwencjami.

Zrobię wszystko co możliwe i podejmę każde z możliwych działań, żeby rehabilitację stargardzką nie tylko uratować, ale pomóc skierować ją na nowe tory rozwoju. Mam tu na myśli nie tylko nowy obiekt rehabilitacji stacjonarnej i dziennej dla osób dorosłych, ale również rozpoczęcie starań o stworzenie tak potrzebnego w województwie zachodniopomorskim niedostępnego obecnie oddziału rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz oddziału leczenia chorych w stanie śpiączki. Z Panią Starostą Iwoną Wiśniewską jesteśmy już po pierwszej rozmowie, w czasie której słowa rehabilitacja i fizjoterapia były słowami najczęściej wypowiadanymi.

Cezary Pakulski

Bardzo ważnym zadaniem jest dla mnie stworzenie stałego fachowego nadzoru nad programem dostępu do automatycznych defibrylatorów (AED). Sprzęt użyty musi zostać przygotowany do kolejnego zastosowania. Musi być też monitorowany stan naładowania baterii i stan elektrod w AED. Cykliczne szkolenia wolontariuszy, szkolenia mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, budowa świadomości społecznej w tym zakresie czy wreszcie szerokie propagowanie Honorowego Krwiodawstwa, bo to także znaczący element pierwszej pomocy.

Oprócz prac nad szeroko rozumianą naprawą systemu ochrony zdrowia do moich najważniejszych i pierwszych zadań oraz wyzwań, których się podejmę jest stworzenie w województwie zachodniopomorskim systemu kompleksowej i skoordynowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i seniorów oraz podobnego systemu w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii. Takie działania będę prowadził bez względu na to, czy mandat poselski otrzymam, czy też nie, ale oczywiste jest, że z poziomu Sejmu będzie to zdecydowanie prostsze zadanie.

Cezary Pakulski
Fot. KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe

Cezary Pakulski – lista nr 2 Trzecia Droga, pozycja nr 3

Jeżeli uważacie Państwo, że mógłbym być Waszym posłem w Sejmie RP, jeżeli uważacie, że to co w tej rozmowie przedstawiłem jest godne Waszej uwagi i zainteresowania, proszę, w dniu wyborów 15 października, na karcie wyborczej wybierzcie listę nr 2 Trzecia Droga i postawcie znak swojego wyboru przy moim imieniu i nazwisku – Cezary Pakulski, pozycja numer 3 na liście. Za każdy głos będę bardzo wdzięczny.

Idźcie na wybory

Ponad wszystko zwracam się z gorącą prośbą, idźcie na wybory. Jeżeli Was do siebie nie przekonałem, na listach opozycji demokratycznej możecie dokonać wyboru Swojego reprezentanta spośród 71 innych kandydatek i kandydatów. Każdy Wasz jeden głos będzie tym najważniejszym, który zdecyduje o dobrym wyniku wyborczym i da nadzieję na sprowadzenie Polski na właściwe tory – Polski bezpiecznej, demokratycznej, solidarnej i zielonej, w której Polak Polakowi będzie siostrą lub bratem, a nie wilkiem. Dość kłótni i do przodu. Zdrowiu na ratunek.

Dziękuję za rozmowę i życząc powodzenia trzymamy kciuki.

Materiał KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe