Zdjęcie z aparatu

Zebrała się nowa rada miejska Stargardu. Rafał Zając zaprzysiężony. Ustalona pensja prezydenta miasta

Na dzisiejszej, pierwszej po wyborach, sesji Rady Miejskiej w Stargardzie, odbyło się ślubowanie nowo wybranych radnych, wybór prezydium rady oraz zaprzysiężenie prezydenta miasta Rafała Zająca i ustalenie jego pensji.

W ślubowaniu wziął udział komplet 23 radnych. W tej grupie były dwie osoby, które nie zdobyły w wyborach mandatów radnych, ale ze względu na to, że z mandatów zrezygnowali prezydent Stargardu Rafał Zając i zastępczyni prezydenta miasta Ewa Sowa, ich miejsca zajęły osoby, które w wyborach były na kolejnych miejscach na ich liście i w ich okręgach. W ten sposób radnymi zostali Mieczysław Skawiński i Monika Szotowicz.

Jeśli chodzi o głosowania, niespodzianek być nie mogło, bo układ sił w radzie miejskiej jest taki, że jeden z klubów ma większość. W liczącej 23 radnych Radzie Miejskiej w Stargardzie dwunastu przedstawicieli ma klub prezydenta miasta Rafała Zająca. Ma on więc o jeden głos więcej niż potrzeba do większości. Sześciu radnych ma Koalicja Obywatelska, pięciu Prawo i Sprawiedliwość.

W wyborach przewodniczącego rady miejskiej było dwoje kandydatów: Michał Bryła z klubu Rafała Zająca i Zofia Lawrynowicz z KO. Wybrany został Michał Bryła, który tym samym pozostaje na tym stanowisku, bo był przewodniczącym rady w minionej kadencji. Otrzymał dzisiaj 16 głosów, a Zofia Ławrynowicz 6 głosów. Jeden głos był nieważny.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy na stanowisko przewodniczącego rady miejskiej apetyt miała Wioleta Sawicka, koleżanka Michała Bryły z klubu radnych Rafała Zająca. Wewnątrz klubu zrobiło się podobno gorąco w tej sprawie, a ostatecznie swoją kandydaturę przeforsował Michał Bryła. Wioleta Sawicka została przewodniczącą klubu radnych Rafała Zająca.

Jeśli chodzi o stanowiska wiceprzewodniczących rady miejskiej były dwa głosowania. W pierwszym kandydatami byli Zofia Ławrynowicz z KO i Krzysztof Kozłowski z PiS. Wybrana została Zofia Ławrynowicz, która otrzymała 13 głosów. Krzysztof Kozłowski otrzymał ich 10. W drugim głosowaniu, w sprawie wyboru drugiego z wiceprzewodniczących , kandydatem był Krzysztof Kozłowski. Został wybrany. Otrzymał 17 głosów za, 5 było wstrzymujących się, 1 głos był przeciw.

Na dzisiejszej sesji odbyło się także zaprzysiężenie prezydenta Stargardu Rafała Zająca. Ustalona została też pensja prezydenta miasta. Będzie to kwota 20 040,70 zł. 21 radnych było za przyjęciem tej uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Na koniec wtorkowej sesji była informacja przewodniczącego rady miejskiej o utworzeniu klubów radnych. Monika Kieliszak, wybrana radną z listy PiS ogłosiła, że nie będzie w klubie tego ugrupowania, a będzie radną niezależną.