obwodnica
Fot. Mateusz Grzeszczuk, GDDKiA Szczecin

Zielono na obwodnicy Stargardu

Zarządca drogi S10, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, pokazał jak zielono zrobiło się na obwodnicy Stargardu.

– Nasadzenia roślinności przy drogach zmniejszają oddziaływanie drogi na otaczający teren, w tym również wpływ na krajobraz oraz ograniczają wpływ podmuchów wiatru na pojazdy – podkreśla Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. – Tak po kilkunastu latach od oddania do ruchu wyglądają nasadzenia na obwodnicy Stargardu w ciągu S10.