MDN WP
Miejsce rozdawania żywności, ulica Wojska Polskiego 21, fot. Emilia Chanczewska

Żywność dla potrzebujących i bezdomnych w Stargardzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaczyna od dzisiaj (poniedziałek 3.06.2024 r.) kwalifikować osoby potrzebujące do Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023. Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina będzie kwalifikować osoby bezdomne w każdą środę, w godzinach 17-18 w siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 21.

– Nasze stowarzyszenie Misja Dobra Nowina przystąpiło do Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023. Będziemy dystrybuować żywność do osób potrzebujących, skierowanych przez MOPS i GOPS oraz do osób bezdomnych – informują Beata i Dariusz Milewscy, prowadzący w Stargardzie stowarzyszenie Misja Dobra Nowina. – Planujemy wydać 23,8 ton żywności. Żywność będzie dostarczana z Banku Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie.

Już wkrótce Misja Dobra Nowina zacznie wydawanie żywność z Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023. Będzie ok. 34 kg żywności na osobę! Będzie ser, konserwy, mleko, makaron itd. Potrzebne jest skierowanie z MOPS lub GOPS, trzeba je uzyskać jak najprędzej – zanim Misja zacznie wydawać żywność, tzn. przed 22 czerwca. Osoby pracujące muszą przedstawić w MOPS-ie zaświadczenie o dochodach na formularzu (formularz TUTAJ). Osoby mające emeryturę lub rentę muszą przedstawić w MOPS aktualną decyzję. Dochód nie może przekraczać:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 2 056,40 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1 590 zł.

Dochody dotyczą miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania, tzn. jeśli skierowanie jest wydawane w czerwcu, dochody muszą dotyczyć maja. W przypadku rodziny potrzebne są dochody wszystkich członków rodziny.

Osoby bezdomne, które chcą uzyskać żywność, muszą się zgłosić do Misji Dobra Nowina w środę 5.06, 12.06 lub 16.06 w godzinach 17:00 – 18:00.

Żywność dotrze z Bank Żywności Szczecin Imienia Jacka Kuronia.