Konferencja
Fot. Emilia Chanczewska

Jest bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy z powiatu stargardzkiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie i Stowarzyszenie SOS dla rodziny ze Szczecina to organizatorzy konferencji, która odbyła się w środę 22 lutego br. w stargardzkim starostwie, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Bardzo wielu przedstawicieli rozmaitych stowarzyszeń i organizacji, najczęściej działających na rzecz seniorów, odpowiedziało na zaproszenie na konferencję, poświęconą sposobom niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym w przestępstwach oraz ich świadkom. Były to m.in. EZA, UTW, PSONI, PTKW.

Moderatorką konferencji była Agnieszka Ignasiak, od niedawna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie (wcześniej zlikwidowanego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie), która jak mówiła ma już 15 lat doświadczenia w pracy, związanej z pieczą zastępczą.

– Wiele instrumentów wsparcia dedykowanych jest ofiarom przemocy – podkreślała po powitaniu gości Iwona Wiśniewska, stargardzki starosta.

Zachodniopomorski wicewojewoda Mateusz Wagemann, z zawodu prawnik, mówił że w naszym kraju jest ponad 300 miejsc, w których przez cały rok świadczona jest dla nich realna pomoc.

Dysponowanie Funduszem Sprawiedliwości dedykowanym pokrzywdzonym przestępstwem, ale także pomocy postpenitencjarnej oraz przeciwdziałaniu przemocy oraz o tzw. ustawie antyprzemocowej mówił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Matecki, szczeciński radny. Podkreślał wsparcie dla OSP, akcje rozdawania kamizelek odblaskowych dzieciom. Przypominał, że w ramach funduszu świadczona jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i rzeczowa.

– Seniorzy są narażeni na oszustwa w internecie, także na prezentacjach – mówił Dariusz Matecki. – Starsza osoba z mojej rodziny w Stargardzie dała się namówić na zakup masażera, garnka, telewizorka.

Przedstawiciele stargardzkiego sądu mówili o tym, że ofiary przemocy, np. partnerki „przemocowców” mogą liczyć na wielowymiarowe wsparcie – pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, pokrycie kosztów innego leczenia, opieki nad dzieckiem, szkoleń, a także zakwaterowania, przejazdów, żywności, odzieży, chemii gospodarczej.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Stargardzie Robert Kwiatkowski mówił, że z zasądzonych nawiązek rocznie jest 12 tys. zł.

Specyfikę działania szczecińskiego Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, działającego na zasadzie ośrodka interwencji kryzysowej, omówił Tomasz Piechowiak, przewodniczący stowarzyszenia SOS dla rodziny w Szczecinie, z zawodu psycholog. Opowiadał o działaniu i współpracy różnych służb na przykładzie tragicznego pożaru w naszym regionie – zobacz relację LIVE.