Olgierd Geblewicz apel do ministra sprawiedliwosci WZP
Doktor Maria Kubisa i marszałek Olgierd Geblewicz

Apel do ministra sprawiedliwości w sprawie doktor Marii Kubisy. Dr Kubisa leczy także pacjentki ze Stargardu

Społeczność Pomorza Zachodniego sprzeciwia się ideologicznej nagonce przeciwko doktor Marii Kubisie. Z tego względu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaapelował do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara o przeprowadzenie kontroli dotyczącej prawidłowości i zgodności z prawem działań organów ścigania w postępowaniu przeciwko szczecińskiej ginekolożce.

Doktor Maria Kubisa – szczecińska ginekolożka, ordynatorka oddziału ginekologii operacyjnej i chirurgii plastycznej szpitala w Prenzlau, lekarka na oddziale Ginekologii i Położnictwa Szpitala Powiatowego w Nowogardzie pomaga kobietom w najtrudniejszych sytuacjach, bardzo często zagrażających ich życiu i zdrowiu. Lekarka – od 9 stycznia 2023 r. za wierność swoim ideałom i profesji – walczy o wolność, przywrócenie demokracji, ale i o swoje dobre imię. W tym dniu Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, realizując postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu wkroczyli do jej prywatnego gabinetu i zabezpieczyli dokumentację medyczną wszystkich pacjentek. Po nagłośnieniu sprawy, po blisko dwóch miesiącach zwrócono dokumentację, ale nie zakończyła się sprawa pani doktor. W tym czasie leczenie pacjentek było utrudnione. Poszkodowana złożyła do sądu zażalenie na postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu. Sąd stwierdził, że były podstawy do przeszukania gabinetu, ale nie było podstaw do rekwirowania dokumentacji. W ostatnich dniach sprawa powróciła. W ubiegłym tygodniu prokuratura przedstawiła kolejny zarzut dr Kubisie.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz nie godzi się na prześladowanie przez prokuraturę doktor Marii Kubisy z przyczyn ideologicznych. Zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli dotyczącej prawidłowości i zgodności z prawem działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. W piśmie do Ministra Sprawiedliwości marszałek Olgierd Geblewicz napisał:

Niniejsza sprawa budzi uzasadnione oburzenie kobiet – pacjentek dr Marii Kubisy – bowiem Pani Doktor pracując w zawodzie przez ponad 30 lat, wielokrotnie ratowała im życie, a stała się ofiarą ideologicznej nagonki. Dlatego też, w imieniu społeczności zachodniopomorskiej, wnoszę o podjęcie przez Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego działań sprawdzających i kontrolnych, czy działania organów ścigania, w tym w szczególności Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, były zgodne z prawem, czy też doszło do przekroczenia uprawnień, niedopilnowania obowiązków lub innych nadużyć.

Doktor Maria Kubisa – ceniona przez swoje pacjentki – kieruje się zasadą, iż lekarz zobowiązuje się świadczyć pomoc bez konieczności zapłaty i pisemnej umowy, zaś swą wiedzą i umiejętnościami stara się pomagać, nigdy szkodzić pacjentom, i za to spotyka ją nagonka, hejt i represja. Za swoją pełną odwagi postawę otrzymała w grudniu ubiegłego roku tytuł „Obrończyni Praw Człowieka”. To nagroda za postawę życiową i działania aktywnie wspierające propagowanie i egzekwowanie praw człowieka np. w zakresie równości w dostępie do edukacji czy zdrowia.

Ginekolożce Marii Kubisie przedstawiono zarzuty popełnienia sześciu przestępstw polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Lekarka nie przyznaje się do winy.

INFORMACJE: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego