DKK Stargard

O kolejarzach z Wileńszczyzny w DKK Stargard

W DKK odbyło się spotkanie z autorką książki „Kolejarze z Wileńszczyzny”, Dominiką Leszczyńską oraz Michałem Fludzińskim, pasjonatem kolei. Oboje są ze Stacja Muzeum w Warszawie.