Sieć Serc
Rozliczenie zbiórki publicznej z pierwszego festynu, fot. Misja Dobra Nowina

Będą pikniki, wycieczka i kolejny festyn

Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina zaprasza w sobotę 22 kwietnia 2023 roku na godzinę 11, do sali 108 w SCK, na spotkanie organizacyjne projektu Sieć serc – tworzymy relacje, połączone ze spotkaniem Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i wolontariuszy.

– Chcemy tworzyć więzi między osobami w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej, stworzyć możliwości współpracy, wzmacniać wartości takie jak szacunek dla innych, wzajemna pomoc, aktywność i wspólnie razem robić dobre rzeczy. Zapraszamy wszystkich chcących włączyć się aktywnie w projekt. Wspólnie zorganizujemy wycieczkę i pikniki integracyjne – informują Beata i Dariusz Milewscy prowadzący w Stargardzie Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina. – Na spotkaniu będziemy też rozmawiać o Drugim Festynie Charytatywnym „Razem po sprawność, by stanąć na nogi” na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, zapraszamy więc wszystkie osoby, które chcą się przyłączyć. Wstęp wolny.

Projekt Sieć serc – tworzymy relacje Stowarzyszenie Misja Dobra Nowina realizuje dzięki wygraniu konkursu z programu Społecznik, zainicjowanego przez marszałka województwa zachodniopomorskiego.

Właśnie rozpoczynamy organizację Drugiego Festynu Charytatywnego „Razem po sprawność, by stanąć na nogi”, który tak jak i pierwszy będzie połączony ze zbiórką publiczną. W pierwszym festynie planowane było objecie rehabilitacją lub neurologopedią 10 dzieci, ale ponieważ zebrana kwota 23 696,60 zł przekroczyła nasze oczekiwania, wraz z rodzicami chorych dzieci zdecydowaliśmy o dodatkowym naborze – zajęciami objętych było 14 dzieci. Terapie finansowane z pierwszej zbiórki już się zakończyliśmy, zbiórkę zgodnie z regulaminem zbiórek rozliczyliśmy w MSWiA (zaakceptowane sprawozdanie ze zbiórki i z rozdysponowania środków), ale też poprosiliśmy rodziców dzieci, żeby sprawdzili wszystkie dokumenty, faktury, umowy itd. Wszystko oczywiście się zgadzało. Przystępujemy więc do realizacji Drugiego Festynu Charytatywnego, żeby dzieci z niepełnosprawnościami miały więcej terapii i wracały do zdrowia i sprawności.

Misja Dobra Nowina