Gogolewo
Fot. GDDKiA Szczecin

Będzie remont mostku na rzece Krąpiel pod Stargardem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie poinformowała dziś o planowanej inwestycji na terenie gminy Marianowo, w Gogolewie.

– Została podpisana umowa na remont mostu na rzece Krąpiel w miejscowości Gogolewo, w ciągu drogi krajowej 20 – informuje GDDKiA Szczecin. – Czas realizacji, 4 miesiące.

Gogolewowieś położona przy drodze krajowej nr 20 Stargard – Gdynia. W średniowieczu duży majątek rycerski należący do rodziny von Wedlów, od którego w drodze sprzedaży przechodziła przez ręce kolejnych pięciu rodzin ziemskich. Część tego majątku, w 1393 roku, została darowana klasztorowi cysterek. Od tego czasu wieś dzieliła się na część klasztorną i część rycerską. Najstarszym obiektem Gogolewa jest późnogotycki kościół z XV w., kilkakrotnie przebudowany. Po zniszczeniu przez pożar w czasie wojny 30-letniej (1643), został wyremontowany w 1827 r. We wsi zachował się drzewostan – pozostałość po dawnym parku rycerskim. Z pierwotnego założenia dworskiego istnieją: brama wjazdowa na dawny dziedziniec oraz zabudowania mieszkalne z przełomu XIX i XX w. Na terenie łąk, w zakolu rzeki Krąpiel, położony jest florystyczny rezerwat dydaktyczny „Gogolewo” o powierzchni 3 ha. Jego celem jest ochrona rzadkich okazów roślin łąkowych, tj. pełnik europejski, storczyki i ostrożeń warzywny.

marianowo.pl