Wiadukt Pierwszej Brygady Konopnickiej
Fot. Grzegorz Drążek

Co tam słychać na wiaduktach w Stargardzie

Sprawdziliśmy, co przez lato zostało zrobione w ramach przebudowy czterech wiaduktów w Stargardzie i remontu peronów na stacji kolejowej. Wiemy też, jakie są plany na najbliższe miesiące.

Obecnie zamknięta jest droga pod wiaduktem przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej, otwarty jest ruch pojazdów pod wiaduktem przy ulicy Bogusława IV, otwarte są drogi pod wiaduktami przy ul. Szczecińskiej/Wyszyńskiego i Składowej.

Co dzieje się na placu budowy? Po informacje na ten temat wystąpiliśmy do PKP PLK. Odpowiedzi przesłał nam Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Co zrobiono

Na wiadukcie kolejowym przy ulicy Bogusława IV

  • Rozebranie istniejącego nasypu kolejowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu, wykonanie pali fundamentowych, wykonanie wykopów pod oczepy pali, roboty torowe – budowa nawierzchni torowej na wiadukcie.

Na wiadukcie kolejowym przy ul. Pierwszej Brygady/Konopnickiej

  • Rozebranie istniejącego nasypu kolejowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu, wykonanie pali fundamentowych, wykonanie żelbetowych oczepów pali i częściowo zbrojenia przyczółków.

Na wiadukcie kolejowym przy ulicy Wyszyńskiego i na terenie dworca

  • Wykonanie ścianek peronowych peronu nr 3 o długości 400 metrów, zakończenie budowy ścian oporowych w ciągu ulicy Szczecińskiej, wykonanie zasadniczej konstrukcji nowego przejścia pod torami, wykonanie zasadniczej konstrukcji wiaty peronowej o długości 170 metrów, roboty torowe – budowa nawierzchni torowej na wiadukcie i na przyległych odcinkach.

Na wiadukcie kolejowym przy ulicy Składowej

  • Wykonanie nawierzchni torowej na wiadukcie.

Spytaliśmy też, co jeszcze w tym roku zostanie zrobione.

– Do końca 2022 roku wykonawca planuje montaż konstrukcji stalowej wiaduktu oraz wykonanie ramy konstrukcji nośnej wiaduktu na wiaduktach przy ulicach Bogusława IV i Pierwszej Brygady/Konopnickiej oraz przygotowanie drugiego z obiektów do układania nawierzchni torowej – wyjaśnia Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. – W rejonie wiaduktu przy ulicy Wyszyńskiego planowane jest zakończenie wykonania nawierzchni torowej, budowa peronu nr 3 wraz z wiatą peronową.

Przebudowa czterech wiaduktów w Stargardzie i remont peronów na stacji kolejowej to inwestycja PKP PLK prowadzona w ramach modernizacji linii kolejowej Poznań – Szczecin Dąbie. Głównym wykonawcą prac w Stargardzie jest firma Trakcja.