OZ Stargard ślubowanie
Fot. OZ Stargard

Jedna pani i sześciu panów do pilnowania stargardzkich więźniów

W „ozecie” przy alei Żołnierza 42 w Stargardzie oficjalnie wcielono dziś nowych funkcjonariuszy służby więziennej.

– Dziś odbyło się ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji – informuje 7 grudnia 2022 roku Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie. – Siedmioro funkcjonariuszy zasiliło szeregi najliczniejszego w jednostce działu ochrony. Dyrektor AŚ Szczecin ppłk Radosław Jaźwiński pogratulował nowo przyjętym wyboru służby.

Do obowiązków kadry działu ochrony w więzieniu należy:

 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostce,
 • konwojowanie osadzonych między jednostkami,
 • pełnienie służby w oddziałach mieszkalnych,
 • realizacja spacerów,
 • konwojowanie osadzonych na konsultacje medyczne,
 • stosowanie zabezpieczeń techniczno-ochronnych,
 • wykorzystanie psa specjalnego,
 • gromadzenie i przechowywanie informacji uzyskanych w wyniku czynności profilaktycznych,
 • zabezpieczenie funkcjonowania stanowiska dowodzenia dyrektora zakładu karnego
 • organizowanie i prowadzenie strzelań programowych,
 • pełnienie stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych,
 • meldowanie o zdarzeniach niepożądanych w służbie i przetwarzanie informacji w tym zakresie.

INFORMACJE: sw.gov.pl