Koczowisko Szczecinska
Tak wyglądało w stargardzkim śródmieściu, fot. SM Stargard

Koczowisko na ul. Szczecińskiej w Stargardzie wysprzątane po interwencji straży miejskiej

W stargardzkim śródmieściu bezdomni urządzili sobie koczowisko zaśmiecając teren wokół. Widok był odstraszający. Skuteczna okazała się interwencja strażników miejskich.

W wyniku interwencji straży miejskiej właściciel terenu leżącego w sąsiedztwie dużego dyskontu i sieciowej restauracji przy ul. Szczecińskiej uporządkował pozostałości po koczowisku osób bezdomnych.

We współpracy z właścicielem na tym dość rozległym terenie przeprowadzona została wizja podczas której funkcjonariusze SM Stargard wskazali miejsca wymagające uporządkowania. Przeprowadzona rekontrola potwierdziła wykonanie zleconych prac.

Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”

INFORMACJE I ZDJĘCIE: Straż Miejska w Stargardzie