WIR
Elżbieta Rink z Marianowa, prezes zarządu Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie WIR zainwestuje ponad 17 mln zł!

LGD Stowarzyszenie WIR uruchomi fundusze unijne na rozwój przedsiębiorczości oraz pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych – agroturystyka, zagrody edukacyjne.

Zyskają również obszary wiejskie poprzez:

 • projekty małej infrastruktury publicznej,
 • ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 • programy edukacji liderów życia publicznego i społecznego
 • wsparcie aktywizacji na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem

Ruszamy z kolejną porcją wparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania, które tworzą m.in. samorządowcy, lokalni aktywiści i przedsiębiorcy po to, aby realizować różnorodne inicjatywy na Pomorzu Zachodnim. Cieszy nas to, że po raz pierwszy obejmą one swoim zasięgiem cały obszar województwa. W tej perspektywie unijnej dla wszystkich naszych LGD trafi ponad 50 mln euro.

marszałek Olgierd Geblewicz

Obszarem swojego działania LGD WIR obejmuje gminy:

 • Chociwel
 • Dobrzany
 • Dolice
 • Ińsko
 • Kobylanka
 • Stargard
 • Stara Dąbrowa
 • Suchań
 • Bielice
 • Kozielice
 • Stare Czarnowo
 • Marianowo
 • Pyrzyce
 • Warnice.

INFORMACJE I ZDJĘCIE: Pomorze Zachodnie News