NSH w Piwnicy TPS
Fot. Jan Balewski

Niedzielne Spotkanie Historyczne w Piwnicy TPS. W roli głównej: kolegiata

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu zorganizowało dziś kolejne Niedzielne Spotkanie Historyczne w ramach cyklu „Jak to z Hanzą było…” Doktor Małgorzata Gwiazdowska wygłosiła wykład „Prace konserwatorskie w kolegiacie mariackiej (2020 – 2023), także próbą odczytania historycznego wystroju świątyni”.

Spotkanie otworzył przedstawiając panią dr Małgorzatę Gniazdowską sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Stargardu Waliszewski.

Małgorzata Gwiazdowska to doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki, ekspert w zakresie rewitalizacji i ochrony zabytków, wieloletni miejski konserwator zabytków w Szczecinie.

Prowadząca omówiła historię budowy kolegiaty, w tym remonty w okresach poprzednich. Dużą część poświeciła obecnemu remontowi, renowacji, przedstawiając slajdy z okresu przed remontem i współczesne po remoncie. Po prelekcji Jerzy Waliszewski oraz słuchacze zadawali pytania.

Spotkanie było bardzo ciekawe. Warto było tam być.