Stargard cmentarz
Fot. Emilia Chanczewska

Nieopłacone groby na cmentarzu w Stargardzie mogą zostać zlikwidowane

Spółka miejska Bio Star prowadzi coroczną akcję informacyjną w sprawie likwidacji nieopłaconych grobów. Na liście jest 176 grobów, którym grozi likwidacja.

– Bliscy pragną pielęgnować pamięć o osobie zmarłej poprzez dbanie o jej miejsce spoczynku, zapalenie zniczy, przyniesienie kwiatów, czy porządkownie pomnika, ale nie mniej istotne jest regularne wnoszenie opłaty za grób – przypomina Katarzyna Rybaczuk, wiceprezes Bio Star Stargard.

Ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych nakazuje zarządcy cmentarzy likwidowanie nieopłaconych grobów po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona, grób ziemny może zostać zlikwidowany, a miejsce grzebalne wykorzystane ponownie, pod nowy pochówek.

Na stronie internetowej spółki miejskiej Bio Star zamieszczony został komunikat w sprawie likwidacji grobów na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kościuszki 80. Jest tam opublikowana lista grobów przewidzianych do likwidacji. Lista pokazuje stan na 21 października 2022 roku. Jest na niej wpisanych 176 grobów. Niektóre groby są wspólne.

– Administrator Starego Cmentarza przy ulicy Kościuszki udostępnił listę tych grobów na stronie internetowej Bio Star z prośbą o jak najszybszy kontakt wszystkie osoby, które opiekują się tymi grobami, w celu dopełnienia obowiązków administracyjnych poprzez uregulowanie opłaty na kolejne 20 lat – informuje Katarzyna Rybaczuk. – W przypadku braku kontaktu opiekunów grobów z administratorem cmentarza, po trzech miesiącach od rozpoczęcia akcji informacyjnej i dokonaniu ponownej weryfikacji przedmiotowe groby zostaną przeznaczone pod nowy pochówek.

Więcej informacji na ten temat w biurze cmentarza przy ulicy Spokojnej 49 (Giżynek). Biuro czynne jest w dni powszednie od godziny 7 do 15. Numer telefonu 519-546-955.