Przy cmentarzu rozdawane będą odblaski
Fot. Emilia Chanczewska, archiwum

Noś odblaski, świeć przykładem! Akcja w Stargardzie

W sobotę 29 października 2022 roku, przy bramie głównej cmentarza przy ulicy Kościuszki w Stargardzie, rozdawane będą odblaski.

Organizatorem akcji jest Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie, będąca organem doradczym starosty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewodniczy jej Irena Agata Łucka z zarządu powiatu stargardzkiego. W radzie zasiada 30 osób, desygnowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście i powiecie, przedstawiciele samorządu Stargardu oraz 10 gmin z terenu powiatu stargardzkiego.

Rozdawanie odblasków oraz kamizelek odblaskowych zaplanowane jest na najbliższą sobotę 29 października, od godziny 11, przy wejściu na cmentarz przy ulicy Kościuszki.

To ostatni weekend przed Świętem Zmarłych i przy nekropoliach już panuje wzmożony ruch.