Ulica Podleśna obwodnica
Fot. Grzegorz Drążek

Nowa droga w Stargardzie. Kawałek do wiaduktu, kawałek do ulicy Orzeszkowej

Fragment miejskiego odcinka obwodnicy północnej Stargardu został otwarty dla ruchu. Kierowcy daleko jeszcze nie pojadą, ponieważ kolejne odcinki obwodnicy dopiero są planowane.

Na nowym rondzie na ulicy Podleśnej można już zjechać na drogę prowadzącą z jednej strony w kierunku ulicy Podleśnej i dalej wiaduktu przy ulicy Składowej, a z drugiej strony w kierunku ulicy Orzeszkowej.

Otwarcie drogi w kierunku ulicy Składowej pozwoli kierowcom wygodniej dotrzeć pod wiadukt i dalej pojechać w kierunku ulicy Ceglanej. Natomiast fragment drogi w kierunku ulicy Orzeszkowej wielkiej radości kierowcom nie przyniesie, ponieważ po dotarciu do skrzyżowania z ulicą Orzeszkowej, dalej trzeba jechać po wertepach. Szczególnie przy takiej pogodzie jak obecnie tą częścią ulicy Orzeszkowej, która nie ma asfaltowej nawierzchni, nie można normalnie jeździć.

Otwarta dla ruchu droga to niewielki fragment obwodnicy północnej Stargardu. Należy ona do miejskiego odcinka tej obwodnicy. Dwa kolejne jego fragmenty będą budowane.

Resztę obwodnicy północnej wybudują inni zarządcy dróg: generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Zarząd Dróg Wojewódzkich. O ile miejski odcinek powstaje, czego potwierdzeniem jest otwarta właśnie dla ruchu droga, to pozostałe odcinki cały czas są w planach.