Eksmisja
Fot. Stargardzkie TBS

Lokator zaniedbanego i zadłużonego mieszkania po powrocie z zakupów zobaczył, że został eksmitowany

Syf, kiła i mogiła – to nieładne powiedzenie nasuwa się po obejrzeniu zdjęć z mieszkania przy ulicy Kochanowskiego. Jego lokator został eksmitowany. Ma 17 tysięcy złotych długu. Był wielce zaskoczony eksmisją.

W poniedziałek 12 września br. odbyła się kolejna eksmisja dłużnika z mieszkania przy ul. Kochanowskiego w Stargardzie, będącego własnością gminy. Przeprowadził ją komornik sądowy w asyście policji, pracowników MOPS i TBS Stargard.

W mieszkaniu nie było komu otworzyć drzwi wejściowych, na wniosek komornika zrobił to wykwalifikowany ślusarz – informuje Przemysław Urbański, kierownik Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS. – Po spisaniu protokołu i zabezpieczeniu lokalu na klatce schodowej pojawił się jego użytkownik, który wracał z zakupów. Eksmisja była dla niego wielkim zaskoczeniem, mimo że wcześniej otrzymał od TBS, które działa w imieniu w imieniu gminy, ofertę lokalu do najmu socjalnego.

Lokator ofertę odrzucił…

Po odrzuceniu oferty lokalu do najmu socjalnego nie przysługiwało mu prawo do najmu pomieszczenia tymczasowego, bo mają je jedynie osoby, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję bez prawa do najmu socjalnego – wyjaśnia Przemysław Urbański. – W tym przypadku zaległość wynosiła 17 000 zł i składała się na nią poza zaległościami w opłatach za bezumowne użytkowanie lokalu – wcześniej czynsz, a po oduczeniu oferty lokalu do najmu socjalnego odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu – media wnoszone za pośrednictwem TBS, koszty sądowe, komornicze i egzekucyjne.

Eksmisja
Fot. Stargardzkie TBS

Jak informuje Stargardzkie TBS, jeszcze w tym miesiącu zaplanowane zostały 4 eksmisje z mieszkań przy ul. Wojska Polskiego, Kochanowskiego, Zwycięzców i Jagiellońskiej.

Zaplanowane na początek września eksmisje zostały zawieszone z uwagi na podjęcie działań przez dłużników, związanych ze spłatą zadłużenia. Ustawowy okres ochrony rozpocznie się 1 listopada, do tego czasu nadal realizowane będą eksmisje. W trakcie okresu ochronnego prowadzone będą przez TBS działania związane z wskazywaniem lokali do najmu socjalnego, uzyskiwanie klauzul wykonalności wyroków sądowych w celu przygotowania kolejnych eksmisji w roku 2023. W tym czasie wszyscy dłużnicy mają szanse na porozumienie z wierzycielem i skorzystanie z ulgi w spłacie zaległości, co umożliwi im pozostanie w dotychczas zajmowanym lokalu lub innym wskazanym przez TBS. Aby przystąpić do porozumienia dłużnik zobligowany jest do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania lokalu przez co najmniej 3 miesiące. Wnioski w tych sprawach należy składać w Dziale Windykacji Należności – informuje Przemysław Urbański, kierownik Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS.