NSH 19 marca
Fot. Jan Balewski

Pokazali ludziom, co kryją dawne trumny

Towarzystwo Przyjaciół Stargardu zorganizowało dziś w swojej Piwnicy kolejne Niedzielne Spotkanie Historyczne. Dr hab. Marcin Majewski i dr Monika Ogiewa-Sejnota z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie wygłosili wykład pt. „Piraci z Koszewa. Wstępne wyniki prac w kryptach rodu von Oesterling”.

Latem i wczesną jesienią 2022 r. pracownicy i studenci Katedry Archeologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, przy współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, przeprowadzili prace badawcze w zespole krypt kościoła filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Koszewie.

Łącznie zinwentaryzowano 22 sarkofagi, które powstały między 1697 a 1795 r. Jednak pierwotna liczba pochówków w związku ze znacznym zniszczeniem wnętrza grobowca nie jest znana.

Interdyscyplinarne badania pozwoliły m.in. zidentyfikować część z pochowanych osób, wskazać ich koligacje, uporządkować szczątki kostne oraz odnaleźć elementy dawnego wyposażenia kościoła.

INFORMACJE: www.archeologia.uw.edu.pl