Piesze patrole KPP Stargard
Piesze patrole KPP Stargard

Policjanci ze Stargardu pieszo patrolują parki, place zabaw, osiedla

Zaglądają do miejsc, gdzie zakłócany jest spokój, gdzie pod chmurką spożywany jest alkohol. Czyli tam, gdzie dochodzi do najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zdarzeń.

W tym celu patrole piesze pojawią się w rejonie parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów
komunikacyjnych, a także osiedli mieszkaniowych
– zapowiada rzecznik stargardzkich policjantów.


Patrole piesze kierowane są w miejsca zagrożone, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie
uciążliwych dla mieszkańców.

Służby pełnione są w systemie zmianowym, najczęściej w godzinach popołudniowych oraz nocnych – informuje kom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Szczególnie monitorowane są rejony parków, skwerów, placów zabaw i szkół. Patrolowane są również newralgiczne miejsca, które mieszkańcy naszego miasta zgłaszają za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas codziennej służby policjanci w patrolach pieszych kontrolują także tereny ogródków działkowych. Sprawdzają wytypowane pustostany i altanki pod kątem przebywania tam osób bezdomnych. Rozmawiają z działkowcami informując właścicieli wymienionych obiektów jak właściwie zabezpieczyć mienie przed włamaniem, a także kradzieżą wartościowych rzeczy, które pozostawiane są wewnątrz domków letniskowych.