OZ Stargard AA
Fot. OZ Stargard

Ponad 30 procent stargardzkich więźniów ma problem z alkoholem

12 osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie – czyli stargardzkim więzieniu – bierze udział w mitingach Anonimowych Alkoholików.

– Posłanie życia w trzeźwości przynoszą czterej przedstawiciele pozawięziennej grupy wsparcia – informuje kpt. Grzegorz Terlikowski, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Szczecinie. – Analiza danych, dotyczących osób popełniających przestępstwa i trafiających w związku z tym do więzienia pokazuje, że wśród osób skazanych po raz pierwszy co najmniej 30 procent to osoby uzależnione od alkoholu.

Według służby więziennej, uzależnienie od alkoholu utrudnia oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne, sprzyja powrotom do więzień, utrudniając po wyjściu na wolność powrót do funkcjonowania w strukturach społecznych takich jak praca, rodzina, środowisko lokalne.

– Dlatego też ważne jest stworzenie osadzonym możliwości podejmowania terapii uzależnienia od alkoholu, udziału w mityngach, programach psychoedukacyjnych – podkreśla kpt. Terlikowski.