bio star śmieci
Fot. Emilia Chanczewska

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o dokonaniu zmiany w umowie na odbiór odpadów

Od 1 lutego spółka miejska Bio Star Stargard odbierać będzie pięć frakcji odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Przedsiębiorcy muszą dokonać zmiany w umowach.

Zmiana umów dotyczy rozszerzenia umowy na odbiór odpadów niesegregowanych o dodatkową frakcję odpadów selektywnie gromadzonych. Zmiana ta ma związek z obowiązkiem ustawowym, a co za tym idzie, umowy muszą zostać dostosowane do zapisów ustawy.

– Bio Star przypomina przedsiębiorcom z terenu miasta Stargard o obowiązkach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i zachęca tych, którzy jeszcze nie dokonali stosownych zmian umowy do kontaktu – czytamy w komunikacie spółki.

Spółka miejska Bio Star, świadcząca między innymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jest na etapie wprowadzania zmian związanych z systemem odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, działalności gospodarcze).

– W związku ze zmianami ustawowymi nałożony został na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jak i przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych zapewniającej selektywny odbiór odpadów z podziałem na pięć frakcji – wyjaśniają przedstawiciele Bio Star Stargard. – Był to powód aktualizacji naszej oferty obejmującej odbiór odpadów selektywnych i zmieszanych w formie jednej zintegrowanej umowy.

Umowa obejmuje:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe
  • szkło
  • papier
  • bioodpady stanowiące odpady komunalne

Jak informuje spółka miejska, od 1 lutego 2023 roku niesegregowane odpady odbierane będą co najmniej raz na dwa tygodnie z pojemników. Natomiast odpady selektywne zgromadzone odbierane będą raz w miesiącu w systemie workowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 91 577 01 69 lub osobiście w Biurze Obsługi przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie.

Bio Star Stargard