referendum
Fot. ilustracyjne

Razem z wyborami parlamentarnymi odbędzie się referendum

15 października razem z wyborami parlamentarnymi odbędzie się referendum. Można w nim wziąć udział, ale nie trzeba.

Osoby, które stawią się w lokalach wyborczych w niedzielę, 15 października, będą mogły wziąć udział nie tylko w głosowaniu w wyborach parlamentarnych, ale i w ogólnokrajowym referendum.

Głosowanie w referendum nie jest obowiązkowe. Można nie oderbać karty do głosowania w referendum. To wyborca decyduje, czy chce głosować. Podobnie ma się sprawa z głosowaniem w wyborach parlamentarnych. Można głosować w wyborach do Sejmu i Senatu, można tylko w wyborach do Sejmu albo tylko w wyborach do Senatu.

Pytania w referendum:

  • Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  • Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?