Stargard
Fot. Stargard.News

Stargard w liczbach. Ubyło trochę mieszkańców. Urodziło się mniej dzieci, więcej było ślubów

Miejscy urzędnicy ze Stargardu podsumowali w liczbach 2022 rok w Stargardzie. Liczba zameldowanych mieszkańców zmniejszyła się o 642. Najstarsza osoba w Stargardzie ma ponad 101 lat.

Na koniec 2022 roku zameldowanych w Stargardzie było 61466 osób. To o 642 mniej niż na koniec 2021 roku. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 60338, na pobyt czasowy – 1128. W Stargardzie mieszka 32597 kobiet i 28869 mężczyzn. Ciekawą informacją jest to, że w porównaniu z rokiem 2021 liczba kobiet w Stargardzie zwiększyła się o 3728.

Dane z rejestru mieszkańców prowadzonego przez stargardzki magistrat różnią się od danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według nich na koniec 2022 roku w Stargardzie było 66990 osób, a na koniec 2021 roku 67430. Dane z obu tych miejsc potwierdzają, że w porównaniu rok do roku liczba mieszkańców Stargardu zmalała.

– W 2023 roku 4 osoby będą obchodziły jubileusz setnych urodzin – informuje Jarosław Hajduk, dyrektor wydziału spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Stargardzie. – Obecnie na terenie miasta Stargardu żyje pięć osób, które mają 100 lub więcej lat. Najstarsza żyjąca osoba w Stargardzie urodziła się 11.11.1921 roku.

W Stargardzie na 31 grudnia 2022 roku zameldowanych było 323 obcokrajowców. Najwięcej jest obywateli Ukrainy (247), Białorusi (39), Niemiec (12).

W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie zarejestrowanych zostało 387 urodzeń dzieci. To sporo mniej niż w dwóch poprzednich latach. W 2021 było ich 452, a w 2020 – 571. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2022 roku w Stargardzie to Zofia, Hanna, Maja i Pola u dziewczynek oraz Antoni, Franciszek, Kacper i Filip u chłopców. Najwięcej dzieci urodziło się w 2022 roku w Stargardzie w lipcu (46), maju (40) i czerwcu (37). Najmniej w lutym (19).

W 2022 roku w USC w Stargardzie zarejestrowanych zostało 531 małżeństw, w tym cywilnych 350 i kościelnych 181. To więcej ślubów niż w poprzednich dwóch latach. W 2021 było ich 453 (cywilnych 289, kościelnych 164), a w 2020 roku 447 (cywilnych 266, kościelnych 181). Najwięcej ślubów w 2022 roku w Stargardzie było w sierpniu (112), lipcu (76), wrześniu (75) i czerwcu (72), a najmniej w lutym (8), listopadzie (14), styczniu (15).

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie w 2022 roku zarejestrowanych zostało 779 zgonów. W 2021 roku było 852, w 2020 – 799.

Inne dane

Łącznie obsłużonych osób w wydziale MSO-USC w 2022 roku – 46939 (w 2021 39898)
Dowody osobiste – 16804 (w 2021 12875)
Ewidencja Ludności – 7182 (w 2021 8824)
Działalność gospodarcza/Zezwolenia na alkohol/Taxi – 7008 (w 2021 5220)
Urząd Stanu Cywilnego – 11412 (w 2021 11191)
Karta Mieszkańca plus Karta Parkingowa – 1632 (w 2021 1788)
PESEL UKR – 2901

W 2022 roku prezydent Stargardu wydał 6451 dowodów osobistych. Poza urzędem u osób chorych w miejscu zamieszkania przyjęto 35 wniosków o wydanie dowodu osobistego i 24 od osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie.