Koziołek Matołek
Fot. SP 3 Stargard

Stargardzkie dzieci na tropie Koziołka Matołka

We wtorek, 21 marca 2023 roku, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Śladami Koziołka Matołka”.

Organizatorkami tego wydarzenia były nauczycielki z trójki Katarzyna Moryl i Paulina Panek.

Celem konkursu było:

  • przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Kornela Makuszyńskiego i jego twórczości,
  • zachęcanie do czytania utworów dla dzieci napisanych przez Kornela Makuszyńskiego,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • rozbudzanie zainteresowania dzieci zabytkami Stargardu.

W konkursie udział wzięło 8 dzieci z oddziałów przedszkolnych z 4 szkół.

Po wysłuchaniu fragmentu Księgi 1 „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i obejrzeniu prezentacji multimedialnej „Zabytki Stargardu” zadaniem dzieci było zabrać Koziołka Matołka na spacer po Stargardzie wyrażony w pracy plastycznej. Ważnym elementem w każdej pracy był wybrany przez dziecko jeden ze stargardzkich zabytków. Praca twórcza przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze.

Wszystkie prace plastyczne cechowało bezbłędne zrozumienie tematu i duża pomysłowość. Wybór był bardzo trudny, ponieważ każdy rysunek odzwierciedlał niezwykłą wyobraźnię małych artystów.

3 równorzędne wyróżnienia przyznane przez jury, otrzymali:

  • Oliwia Sichowska z SP 3
  • Maja Lebioda z SP 5
  • Hanna Wojciechowska z PM 7 w SP 6

Także publiczność mogła przyznać swoją nagrodę. Trafiła ona do rąk Oliwii Sichowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu wręczono nagrody i dyplomy.

Kolejna edycja konkursu odbędzie się już za rok – serdecznie zapraszamy!

INFORMACJE I ZDJĘCIA: SP 3 STARGARD