Krwiodawcy
Fot. Jan Balewski

Światowy Dzień Krwiodawcy i jubileusz 10-lecia klubu Saper. Uroczyste i miłe spotkanie

W czwartkowe południe – 15 czerwca 2023 roku – w Klubie Wojskowym 12 BZ w Stargardzie, odbyła się rejonowa uroczystość z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy oraz Jubileuszu X-lecia Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Saper w Stargardzie.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie oraz Klub Wojskowy Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Saper w Stargardzie.

Rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Czerwonego Krzyża oraz uczczeniem minutą ciszy byłego działacza Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawcy, prezesa Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi, zmarłego przed rokiem Jerzego Kasperkowicza ze Stargardu (1948-2022).

Pierwszą część poprowadziła Małgorzata Tyszkiewicz, sekretarz zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie.

– Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowań krwiodawcom za ich codzienny trud – mówiła Małgorzata Tyszkiewicz, sekretarz zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Stargardzie. – Warto przypomnieć, że Czerwony Krzyż skupia ludzi różnych zawodów, narodowości, wieku, przekonań politycznych i religii. Dla wyrażenia uznania Honorowym Dawcom Krwi, za ich ofiarność i szlachetną solidarność z ludźmi chorymi, zostają wyróżnieni i uhonorowani odznaczeniami PCK oraz odznaczeniami regionalnymi.

Za oddanie co najmniej 20 litrów krwi mogą być nadane odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Na wniosek dyrektora Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa Minister Zdrowia nadał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
którą otrzymali:

 • Grzegorz Kowalczyk
 • Marcin Przepióra

Na wniosek Iwony Wiśniewskiej, starosty stargardzkiego, Minister Zdrowia wyróżnił odznakami „Za zasługi w ochronie Zdrowia”, następujących honorowych dawców krwi oraz działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża:

 • Jerzy Bochenek
 • Renata Wojtakajtis
 • Marian Wojtakajtis
 • Andrzej Łoń

W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną Odznakę Honorową „Gryfa Zachodniopomorskiego” Jackowi Łagiewce, prezesowi i założycielowi wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Saper” w Stargardzie, który jest największym klubem mundurowym w województwie.

Gryf ZachodniopomorskiUchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, w dowód uznania zasług położonych dla Polskiego Czerwonego Krzyża,
Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża zostali wyróżnieni:

 • Renata Wojtakajtis odznaka II stopnia
 • Marian Wojtakajtis odznaka III stopnia
 • Zbigniew Hering odznaka IV stopnia
 • Agata Markiewicz odznaka IV stopnia
 • Janusz Król odznaka IV stopnia
 • Sławomir Dudarewicz odznaka IV stopnia
 • Agnieszka Owczarek odznaka IV stopnia

W dowód uznania za Najpiękniejszy Dar Humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi zostały nadane Odznaki Zasłużony Dawca Krwi po 18 litrach:

Odznakę III stopnia, po 5 litrach kobiety, a po 6 litrach mężczyźni, otrzymali:

 • Krzysztof Rybczyński
 • Agnieszka Owczarek
 • Piotr Płachecki
 • Magdalena Kasińska
 • Małgorzata Kowalik
 • Beata Szafran
 • Andrzej Kempiński
 • Krzysztof Wieczorek
 • Adrian Chamera
 • Przemysław Nieruszewski

Odznakę Zasłużony Dawca Krwi II stopnia, po 12 litrach otrzymują:

 • Tomasz Wąsaty
 • Przemysław Całka
 • Adam Płus
 • Adam Tyborowski
 • Marcin Gibki
 • Andrzej Szymański

Odznakę Zasłużony Dawca Krwi I stopnia po 18 litrach, otrzymali:

 • Tomasz Starzyński
 • Rafał Tomana
 • Marcin Radomski
 • Paweł Szotowicz

Za aktywny udział w XX edycji „Młoda Krew Ratuje Życie”, M. Tyszkiewicz przekazała podziękowania od Rejonowej Rady HDK PCK dla szkół biorących aktywny udział w organizacji promocji oraz akcji poboru krwi w szkołach powiatu stargardzkiego.

– Akcje odbyły się w 6 szkołach średnich powiatu stargardzkiego, udział w nich wzięło 273 uczniów, a łącznie pobrano 90 litrów 900 ml pełnej młodej krwi dla celów lecznictwa – podsumowała dziś Małgorzata Tyszkiewicz. – Za zaangażowanie i promocję honorowego krwiodawstwa w szkołach oraz za aktywną działalność na rzecz PCK podziękowania otrzymują nauczyciele – koordynatorzy ze szkół biorących udział w akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Są to następujący nauczyciele:

 • Agnieszka Dyczko – z Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I
 • Agnieszka Świerczyńska – z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika
 • Agnieszka Wożniak – z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych
 • dyr. Krzysztof Bielski – z Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego
 • Ilona Nebratenko – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
 • Jarosław Bieńkowski – z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

Stargard to moje rodzinne miasto, z czego bardzo się cieszę i mile wspominam i to jest samorząd, z którym się megadobrze współpracuje. Niesamowicie nas wspierają, chciałbym by w całym województwie tak to wyglądało. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam pomagać.

Grzegorz Szymański, prezes zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie

ZDJĘCIA JANA BALEWSKIEGO NA NASZYM FACEBOOKU – KLIKNIJ

Druga część dzisiejszej uroczystości to obchody Jubileuszu X-lecia Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Saper” w Stargardzie. Poprowadził je mł. chor. Jacek Łagiewka, prezes klubu. Relacja LIVE na naszym Facebooku.

– Nasza inicjatywa rozpłynęła się po całym garnizonie. Przez te 10 lat klub zorganizował ponad 50 akcji oddawania krwi, przewinęło się przez nie ok. 2000 dawców, zebraliśmy kilkaset litrów krwi, która popłynęła do szpitali i ich pacjentów – mówił dziś mł. chor. Jacek Łagiewka. – Klub stał się rozpoznawalną marką, lokalnie i w kraju. Klub to ludzie – krwiodawcy, którzy co roku są wyróżniani. Chcę im dziś wszystkim podziękować. Bez was nie byłoby klubu. Chcę też podziękować naszym przyjaciołom.

Klubowicze i przyjaciele klubu zostali dziś wyróżnieni. Nasza redakcja też miała zaszczyt i przyjemność odebrać z rąk Jacka Łagiewki pamiątkowy coin, wybity specjalnie z okazji dziesięciolecia klubu Saper.

– Jacek, mam nadzieję, że będziesz klubowiczów wspierał, że będziesz nas gromadził, że takie akcje będą często, może nawet co 5 lat i wtedy będziesz mógł się chwalić jakie uzyskaliśmy odznaki i gdzie jesteśmy widoczni – mówił ppłk Mariusz Pol z Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. – Dziękuję bardzo!

Podziękowania i gratulacje prezes klubu Saper przyjął także m.in. od władz samorządowych, od dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, gdzie służy, od przedstawiciela klubu krwiodawców Strażak z Goleniowa.

W części nieoficjalnej był poczęstunek zasponsorowany przez prezydenta Stargardu Rafała Zająca, przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie pod kierownictwem pani Doroty Kujawskiej. Nie zabrakło okazałego 10 kg tortu.