Stargard dawniej i dziś
Fot. Ewelina Maligłówka

Uczniowie mają dużą wiedzę o Stargardzie. Wygrał zespół z SP 1

Dziś, w sobotę 25 marca 2023 roku, w stargardzkim ratuszu na Rynku Staromiejskim, odbył się finał XVIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Stargardzie „Stargard wczoraj i dziś”.

Zakres wiedzy i umiejętności w tym konkursie, to wiedza historyczna o powstaniu Stargardu, historia miasta, jego zabytków, wiedza o władzach miasta, jego położeniu geograficznym. Trzeba też było mieć orientację w najważniejszych osiągnięciach miasta w dziedzinie kultury, sztuki, oświaty, sportu, turystyki i gospodarki.

W dzisiejszych zmaganiach pierwsze miejsce zajęła dwuosobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, miejsce drugie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i miejsce trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 10. Tuż za podium uplasował się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3.

– Poziom konkursu był bardzo wysoki – ocenia Katarzyna Juszczyk, mama Fabiana Juszczyka z kl. VI B w SP 3, który razem z Ivo Burzmińskim z VII B zajął IV miejsce, pod wodzą nauczyciela historii Michała Figury. – Do drugiego etapu dostały się 4 szkoły z najlepszym wynikiem. Drugi etap wyglądał tak: trzy zadania pisemne, czwarte zadanie było również pisemne, ale oceniane przez trzech gości będących na konkursie. Punktacja za to zadanie od 0 do 3 pkt. Bardzo dużo pytań dotyczyło dawnego Stargardu. Wiedza o zabytkach, o datach, trzeba było wiedzieć co się wydarzyło, pytania o współczesnym Stargardzie, co sprawiło im największy problem. Jeszcze o ważne osoby Stargardu, władze miasta oraz o stargardzkie parki. Za każde miejsce uczestnicy otrzymali bardzo wartościowe nagrody.

Nie było natomiast w tym roku reprezentacji SP 6, 7 i 11.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

  • Etap I – eliminacje szkolne
  • Etap II – finał międzyszkolny – dziś w ratuszu przy Rynku Staromiejskim w Stargardzie, w sali obrad Rady Miejskiej w Stargardzie

Głównym organizatorem konkursu był Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 9 w Stargardzie. W jury zasiadały nauczycielki: Katarzyna Stalinger – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół w Stargardzie, Iwona Zielińska – wicedyrektor Zespołu Szkół w Stargardzie (WOS, WDŻ), Małgorzata Dębińska – wicedyrektor SP 4 Stargard (historia), Agnieszka Iżewska – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Stargardzie. Patronat nad konkursem sprawował prezydent Stargardu Rafał Zając.