DSC 0336

W 1988 roku w Stargardzie. Teraz jest tam teatr letni

Dzięki kronikom Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie możemy cofnąć się o 34 lata i zobaczyć, jak wtedy stargardzianie bawili się w parku Chrobrego. W miejscu, w którym obecnie jest teatr letni.

To miejsce wygląda teraz inaczej niż w 1988 roku. 34 lata temu nie było tam zadaszonej sceny, nie wystawiano ławek. Był asfaltowy plac, na którym odbywały się festyny i zabawy muzyczne i sportowe. Otoczenie placu tak bardzo się nie zmieniło.

Dzięki kronice Spółdzielni Mieszkaniowej z 1988 roku możemy zobaczyć jeden z takich festynów. Obejrzyjcie zdjęcia z kroniki SM. Może na którejś fotografii odnajdziecie siebie sprzed 34 lat? Spółdzielnia udostępniła nam zdjęcia do publikacji w ramach popularyzacji historii Stargardu.