Wody Miejskie Stargard
Fot. Emilia Chanczewska

W Stargardzie od lipca mamy Wody Miejskie. Działające 75 lat MPGK się podzieliło

Dwie nowe spółki, BioStar oraz Wody Miejskie, powstały po podziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. Z założenia ma to usprawnić zarządzanie i zminimalizować koszty działalności. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2022 r. dokonany został przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru w Szczecinie wpis w zakresie zmiany nazwy Spółki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. – taki komunikat wita odwiedzających stronę dotychczasowego MPGK w Stargardzie. – Dane Spółki, takie jak NIP, REGON, adres siedziby nie uległy zmianie. Pion Techniczno-Eksploatacyjny Spółki zlokalizowany jest przy ulicy Spokojnej 6 – czytamy dalej.

Zapytaliśmy w Wodach Miejskich o tę zmianę.

Jak przypomina szefostwo spółki, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od roku 1947 do roku 2022 pod różnymi szyldami nieprzerwanie realizowało zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem było bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w tym głównie: 

  • dostawy wody i odbioru ścieków,
  • odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • utrzymanie czystości i porządku na ulicach i chodnikach,
  • opróżnianie koszy ulicznych
  • oraz administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

31.03.2022 zakończył się podział spółki MPGK polegający na wydzieleniu zorganizowanej jego części jaką był Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) – informuje Piotr Tomczak, prezes zarządu – dyrektor naczelny spółki Wody Miejskie Stargard. – Wydzielona część, która zajmowała się odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, utrzymaniem czystości i porządku na ulicach i chodnikach, opróżnianiem koszy ulicznych oraz administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy została połączona z Zakładem Zagospodarowania Odpadów tworząc nową spółkę o nazwie BioStar. Na pozostałej część Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, zajmującej się tylko i wyłącznie gospodarką wodociągową i kanalizacyjną, utworzona została spółka Wody Miejskie.

Pytaliśmy w byłym MPGK, jakie dla mieszkańców Stargardu ma to znaczenie?

Podział miał na celu utworzenie podmiotów o jednolitym charakterze działalności, usprawnieniu ich zarządzania i tym samym minimalizacji kosztów ich działalności – wyjaśnia Piotr Tomczak.