Potrzebny dom Stargard
Fot. Grzegorz Drążek. Spotkanie w stowarzyszeniu Potrzebny Dom. Z prawej Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu.

Wspierają w Stargardzie seniorów, dzieci, dbają o kulturę, ekologię, promują aktywny tryb życia

Urząd Miejski w Stargardzie przedstawił dziś informację dotyczącą organizacji pozarządowych i pożytku publicznego działających w Stargardzie.

Stargard pod szczęśliwą gwiazdą

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Stargardzie przyjęte zostało sprawozdanie dotyczące współpracy miasta z tymi organizacjami. Na stronie internetowej urzędu miejskiego zostało to podsumowane.

Informacja Urzędu Miejskiego w Stargardzie:

W Stargardzie działa około 100 organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Zajmują się najróżniejszymi obszarami życia społecznego. Wspierają seniorów, dzieci, dbają o kulturę, ekologię i promują aktywny tryb życia. W 2023 roku aż 64 z nich współpracowało z miastem. Dzięki temu do naszych NGO popłynęło prawie 12 000 000 zł. Pieniądze pozwoliły na realizację działań dla mieszkańców z różnych grup społecznych, o różnych potrzebach i oczekiwaniach.

Coroczne sprawozdanie ze współpracy miasta z fundacjami i stowarzyszeniami jest przyjmowane przez radnych Rady Miejskiej. To okazja do podsumowania szerokiej działalności NGO w Stargardzie. Członkowie organizacji pozarządowych pomagają potrzebującym, edukują, aktywizują, integrują oraz inicjują akcje, wydarzenia i projekty. W ubiegłym roku jak zawsze na duże wsparcie mogli liczyć seniorzy, którzy spotykali się m.in. w kawiarenkach, Klubie „Senior+”, a także korzystali z aktywności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i w stargardzkim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Liczne działania podejmowały też organizacje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie od miasta umożliwiło prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu AC i B, nad którymi czuwa Zachodniopomorski Oddział PCK i stargardzkie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest też pomoc dla najbardziej potrzebujących – m.in. noclegownia, ogrzewalnia i jadłodajnia.

Nasze NGO aktywnie działają również w sporcie i promują wśród stargardzian zdrowy tryb życia. Dzięki wsparciu z budżetu miasta w 2023 roku kluby zorganizowały zajęcia dla dzieci i młodzieży. Młodzi stargardzianie trenowali m.in. zapasy, koszykówkę, piłkę nożną, kolarstwo, lekkoatletykę i siatkówkę. Pieniądze z miasta pomogły również w organizacji półkolonii. Od lat zimowy i letni wypoczynek organizuje u nas Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” i Hufiec ZHP Stargard. Z dofinansowania korzystały też NGO rozwijające kulturę, sztukę i turystykę. Dzięki temu mogliśmy brać udział w bezpłatnych koncertach, festynach i wystawach, a odwiedzający nasze miasto mieli do dyspozycji Centrum Informacji Turystycznej.

W 2023 roku nadal działało u nas Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. Jego siedziba znajduje się w Domu Kultury Kolejarza (ul. Szczecińska 17). SCWOP od 2009 roku pomaga lokalnym organizacjom pozarządowym, proponując m.in. wsparcie w prowadzeniu wydarzeń i zdobywaniu dofinansowań, bezpłatne kursy i szkolenia oraz promocję konkretnych działań. Każda organizacja działająca w Stargardzie może skorzystać z oferty SCWOP.

www.stargard.eu