pomoc dla wspierajacych

Organizacje pozarządowe w Stargardzie

W Stargardzie jest 86 organizacji pozarządowych. Działają w różnych obszarach – zajmują się m.in. polityką społeczną, edukacją, turystyką, sportem, kulturą i ochroną zdrowia. Zamieszczamy wykaz tych organizacji.

Stargard pod szczęśliwą gwiazdą

NGOs na co dzień mogą liczyć na pomoc Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych mieszczącego się w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17.

Kontakt mailowy: scwop@um.stargard.pl

Oprócz dofinansowania projektów SCWOP, które działa od 2009 r. organizuje szkolenia, udostępnia obiekty należące do miasta i udziela porad.

W Stargardzie funkcjonuje program współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jego celem jest wzmacnianie potencjału podmiotów i rozwijanie partnerskiej współpracy między nimi a Miastem przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W STARGARDZIE