Nowi strażacy w PSP Stargard
Fot. mł. asp. Jan Huk

W Stargardzie będzie trzech nowych strażaków

Wczoraj, w czwartek 7 września 2023 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie odbyła się uroczystość z okazji ślubowania. Złożyli je trzej strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w państwowej straży pożarnej.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie mł. bryg. Marek Huszla.

– Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, obowiązkiem każdego strażaka Państwowej Straży Pożarnej jest złożenie ślubowania – przypomina kpt. Rafał Matysik, oficer prasowy KP PSP Stargard. – Jest to bardzo podniosła chwila w życiu zawodowym, która postrzegana jest jako coś wyjątkowego, symbolizuje pełne włączenie do cieszącej się społecznym uznaniem służby i wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie według następującej roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Ślubowanie strażaka