Laryngolo
Dziś ostatni dzień działa Oddział otolaryngologiczny stargardzkiego szpitala, Fot. Emilia Chanczewska

Bez oddziału laryngologii. Od lutego w szpitalu w Stargardzie działać będzie tylko poradnia

Zła sytuacja rozliczeniowa stargardzkiego szpitala spowodowała podjęcie decyzji o zamknięciu oddziału otolaryngologicznego, gdzie stacjonarnie leczone były choroby uszu, nosa, gardła i krtani. W szpitalu zostaje specjalistyczna poradnia. Zmiana wchodzi w życie od lutego 2023 roku.

Dziś, 31 stycznia 2023 roku, szpitalny oddział otolaryngologiczny działa ostatni dzień, leży na nim jeszcze kilku ostatnich pacjentów. Zmiana wchodzi w życie jutro, od środy 1 lutego 2023 roku.

Oficjalnie o zamknięciu szpitalnej laryngologii wiadomo od połowy grudnia ub. roku. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Krzysztof Kowalczyk wydał w tej sprawie, 15 grudnia 2022 roku, następujący komunikat:

Z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansową SPWZOZ w Stargardzie zachodzi konieczność podjęcia działań naprawczych. Przeprowadzona analiza zarządcza rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych wskazała na konieczność zmiany sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie otolaryngologia.

Niedoszacowane kwotowo procedury medyczne (rozwiązanie systemowe) realizowane w oddziale otolaryngologicznym powodują, że przychody z tytułu zawartej umowy z ZOW NFZ w Szczecinie są niewystarczające na wynagrodzenia personelu, a także osób udzielających świadczeń na podstawie umów cywilno-prawnych. Sytuację tę pogorszyło jeszcze wejście w życie od dna 1.07.2022 roku ustawy z dnia 26 maja 2022 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352).

Planowana zmiana sposobu udzielania świadczeń polegać będzie na ich udzieleniu w poradni otolaryngologicznej zamiast na oddziale — z wykorzystaniem potencjału zarówno kadrowego jak i sprzętowego jakim dysponuje szpital. Zmiany te przyczynią się przede wszystkim do obniżenia kosztów funkcjonowania SPWZOZ w Stargardzie poprzez zmniejszenie kosztów dyżurów w szczególności w tych obszarach gdzie aktualnie jest ich niewystarczająca ilość „uzupełniana koniecznością pracy w ramach nadgodzin”. Z drugiej strony wprowadzone reorganizacja spowoduje zwiększenie dostępności do realizacji świadczeń w ramach działalności w poradni otolatyngologicznej.

Laryngologia
W stargardzkim szpitalu wciąż działać będzie otolaryngologiczna poradnia, Fot. Emilia Chanczewska

Na zamykanym dziś oddziale brakowało lekarzy. Natomiast pracujące tam pielęgniarki mają się przenieść na inne odziały, głównie na internę, także na pediatrię.