Bio Star Stargard pojemniki na odpady niebezpieczne
Fot. Bio Star Stargard

Bio Star Stargard: Nie wrzucać odpadów niebezpiecznych do odpadów zmieszanych

Spółka miejska Bio Star Stargard przypomina zasady dotyczące pozbywania się odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych.

Chodzi o elektroodpady, czyli sprzęt AGD oraz małe urządzenie elektryczne i elektroniczne, przeterminowane leki, resztki farb, lakierów, oleje, zużyte tonery, świetlówki i tym podobne tak zwane odpady niebezpieczne.

– Odpady te niestety czasami trafiają do odpadów zmieszanych, szczególnie drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny – informuje Bio Star Stargard. – W ciągu siedmiu miesięcy 2023 roku z odpadów kierowanych do Instalacji Komunalnej w Łęczycy wysegregowanych zostało 3,5 t drobnego sprzętu.

Pracownicy miejskiej spółki przypominają, że mieszkańcy mogą takie odpady przynosić do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie.

Stargard Bio Star pojemniki na odpady niebezpieczne
Fot. Bio Star Stargard

Przeterminowane lekarstwa, igły i opakowania po lekarstwach można również oddawać w punktach aptecznych. Aby zmniejszyć ilość igieł wyrzucanych do odpadów zmieszanych, można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Bio Star specjalne czerwone pojemniki na zużyte igły i lacne. Dotyczyć to może na przykład cukrzyków.

Igły, które są wyrzucane do odpadów komunalnych stanowią realne zagrożenie zakłucia się dla pracownika sortującego odpady, w konsekwencji jest to zagrożenie dla jego zdrowia.

Bio Star Stargard