wykrywacz Miedwie
Nad Miedwiem w niedzielę 21 maja 2023 roku, fot. Emilia Chanczewska

Czy akwen i plażę jeziora Miedwie można bez pozwolenia przeszukiwać wykrywaczem metali? Wyjaśniamy!

W minioną niedzielę wieczorem, na Facebooku naszego portalu Stargard.News, ukazało się kilka zdjęć znad Miedwia. Był na nich młody mężczyzna przeczesujący wodę wykrywaczem metali. Temat wywołał dyskusję i kontrowersje.

Internauci pisali o kwestiach pozwoleń na używanie wykrywacza metali w wodzie i na plaży, o tym, co należy zrobić z ewentualnymi kosztownościami tam znalezionymi. Uznaliśmy, że warto to wyjaśnić. Zwróciliśmy się z prośbą o informacje zarówno do Wód Miejskich, jak i Gminy Kobylanka, czyli administratorów kolejno akwenu oraz plaży. Otrzymaliśmy niezwłocznie jednoznaczne stanowiska.

– W przypadku chęci przechadzania się z wykrywaczem metali po wodach administrowanych przez PGW Wody Polskie należy uzyskać zgodę od właściwego miejscowo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako właściciela gruntu pokrytego wodami – informuje Stargard.News Agnieszka Jędrych, specjalista z Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – W lutym br. RZGW w Szczecinie wydał taką zgodę na jezioro Miedwie dla Gminy Kobylanka. Posiadanie zgody wymagane jest również z uwagi na to, że na większości administrowanych przez nas wód ustanowione są obwody rybackie, które w znacznej części są użytkowane na podstawie umów przez zewnętrzne podmioty. W wydanej zgodzie informujemy o tym fakcie i podajemy dane użytkownika rybackiego, żeby wnioskodawca każdorazowo informował go o wejściu z wykrywaczem, aby nie kolidowało to z jego działalności rybacką.

Pytaliśmy także, jakie przepisy obowiązują jeżeli chodzi o kosztowności lub zabytkowe rzeczy znalezione w wodzie jeziora lub na plaży?

– Znalezienie przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy zgłosić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków – odpowiada Agnieszka Jędrych z RZGW w Szczecinie. – W przypadku gdy znaleziony przedmiot nie jest zabytkiem, ale istnieje przypuszczenie, że posiada wartość historyczną, jego znalezienie należy zgłosić właściwemu staroście powiatowemu.

Nadmiedwiańska plaża administracyjnie należy do Gminy Kobylanka. Znajduje się na terenie miejscowości Zieleniewo (plaża główna) oraz Morzyczyn. Zapytaliśmy w gminie o używanie wykrywacza metali na plaży.

– Gmina Kobylanka nie wyraża zgody na przeszukiwanie terenu plaży wykrywaczami metali – informuje Iwona Wróbel kierująca Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kobylanka. – Gmina posiada maszynę, która na głębokość 20 cm oczyszcza teren plaży. Poszukiwania wykrywaczami metali powodują pozostawianie wielu dołków, które przeszkadzają w prawidłowym korzystaniu plaży.