Dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Fot. Pan Pulaski, Wikipedia

Doktor Krzysztof Bukiel ze Stargardu przestał być przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Pediatra z Częstochowy Grażyna Cebula-Kubat zastąpiła właśnie specjalistę chorób wewnętrznych Krzysztofa Bukiela ze Stargardu na stanowisku przewodniczącego OZZL. Bukiel nie ubiegał się o reelekcję. To zmiana po 30 latach!

Podczas XVII zjazdu delegatów OZZL, który odbywa się w dniach 14-15.10.2022, wybrano nową przewodniczącą OZZL. Została nią dr Grażyna Cebula-Kubat – doświadczona działaczka związkowa, od lat oddana lekarzom i swoim małym pacjentom. Reprezentowała wielokrotnie sprawy lekarskie i związek. To pierwsza taka zmiana w strukturze władz OZZL od niemal 30 lat – informuje na swoim Facebooku Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Delegaci zjazdu w Gdańsku podziękowali dr Krzysztofowi Bukielowi za wieloletnią pracę na rzecz OZZL. Krzysztof Bukiel był współtwórcą OZZL, a jego działania to nieoceniony wkład pracy i poświęcenia w walce o prawa lekarzy.

Krzysztof Bukiel ma 60 lat, to lekarz, działacz związkowy, publicysta, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Od 36 lat pracuje w stargardzkim szpitalu. Bezpartyjny, z prawicowymi poglądami. Popiera program wolnego rynku, ograniczenia fiskalizmu, biurokracji i udziału państwa w gospodarce, ochrony i poparcia tradycyjnych wartości moralnych, rodziny i suwerenności Polski.

Założyciel i przewodniczący OZLL jako główny cel swojej działalności deklarował wprowadzenie w Polsce systemu opieki zdrowotnej opartego o zasady rynkowe i dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, uznając, że taki system najlepiej zapewni lekarzom odpowiedni poziom wynagrodzeń, możliwości rozwoju zawodowego i właściwy status społeczny, a pacjentom możliwość skutecznego i niezawodnego leczenia. Inicjator powołania Porozumienia Środowisk Medycznych, koordynator jego prac i współautor jego projektów.

Autor licznych publikacji dotyczących organizacji i finansowania ochrony zdrowia, współautor książek o tematyce związanej z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce. Lider akcji protestacyjnych i strajkowych na przestrzeni lat 1996-2007.

Jedna z najbardziej wpływowych osób w polskiej służbie zdrowia według magazynu „Puls Medycyny.

Nowa przewodnicząca OZZL przedstawiła nowy program i strategię działań. Jednym z kluczowych wyzwań będzie kreowanie kultury bezpieczeństwa dla pacjenta i lekarza w polskich szpitalach, a w tym zmiany legislacyjne wprowadzające realne normy zatrudnienia dla lekarzy. Kreowanie i promocja dobrych praktyk organizacji, które sprzyjają efektywnej pracy i kulturze leczenia.

Kolejnym wyznaniem dla OZZL na najbliższy czas to system „no fault”.

Stawiamy na leczenie bez lęku i presji prokuratora. Chcemy, aby było ono zgodne z najnowszymi osiągnieciami wiedzy medycznej bez obaw w przypadku podejmowania działań i procedur w walce o życie i zdrowie pacjenta – dodała nowa przewodnicząca.

Grażyna Kubat przypomniała też o konieczności podjęcia działań na rzecz zniesienia obowiązku refundacji przy wypisywaniu recept oraz odciążenia lekarza od nadmiernej biurokracji. Ważnym wyzwaniem dla związku jest również odbudowa wizerunku lekarza.

OZZL tak jak w poprzednich latach będzie prowadził działania mające na celu zmiany ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty; 2,5 dla lekarzy specjalizujących, 2,0 dla lekarza bez specjalizacji i 1,5 dla stażysty).

Nowy Zarząd Krajowy OZZL oprócz przewodniczących regionów tworzyć będzie również wybranych wolą delegatów 10 działaczy z całego kraju.

INFORMACJE: Facebook OZZL, Wikipiedia.